Svenskarna och internet 2021 – och våra insikter inför 2022

28 mar 2022

Svenskarna och internet 2021 – och våra insikter inför 2022

Nu är det ett par månader sedan årets rapport Svenskarna och internet kom ut, och på Skrivbyrån tycker vi att det är lika spännande varje gång. Rapporten för 2021 visade en rad intressanta insikter som på många sätt speglar den tid vi lever i idag. Det faktum att vi kan göra precis allt på internet erbjuder förstås många möjligheter – men det ger också upphov till nya orosmoment. En insikt som vi tror kommer vara fortsatt aktuell under 2022.

Här går vi igenom några viktiga insikter från Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2021, och vilken roll de spelar under 2022.

1. 9 av 10 använder internet varje dag

Av hela Sveriges befolkning visade rapporten att hela 90 procent använder internet på något sätt – varje dag. Vare sig man handlar online, kollar på Youtube, researchar information i jobbet eller interagerar med vänner på sociala medier, är internet vår ständiga kompanjon. Siffrorna visade till exempel att var femte person som är i en relation idag träffade sin partner online. Det trodde nog ingen för bara 10-15 år sedan. Livet online är idag lika verkligt och relevant som offline.

2. 95 procent har använt sociala medier det senaste året

Sociala medier är definitivt på tapeten och kommer med stor sannolikhet att vara det även framöver ­– i olika former. Bland alla internetanvändare som tillfrågades, hade hela 95 procent använt sociala medier under 2021. Här var Facebook, Instagram och Youtube de mest använda medierna, men även LinkedIn var populärt med mer än hälften av alla tjänstemän som användare. Siffrorna visade även att 90-talisterna var de mest flitiga användarna av sociala medier.

3. Mobilen är vår bästa vän

Bland världens alla uppkopplade enheter är mobilen nu den enhet som används allra mest i Sverige. Det innebär att vi tillsammans med datorn och surfplattan kan ta med oss livet online var vi än är. Om vi mot all förmodan inte skulle ha dessa tillgängliga en dag, visar rapporten att 7 av 10 svenskar har andra uppkopplade enheter utöver mobil, dator och surfplatta. Enheter såsom uppkopplade armbandsklockor eller smarta högtalare.

4. Användningen av digitala kommunikationstjänster ökar

Tjänster såsom Facebook Messenger, Google Meet, Zoom och Microsoft Teams användes flitigt under 2021. Messenger tar första pris i rapporten, där 2 av 3 använt tjänsten under 2021. På andraplats hittar vi Teams där användandet låg på 5 av 10. Troligtvis ser vi dessa siffror som ett resultat av pandemin, där vi fick anamma helt andra rutiner för hur vi arbetade och umgicks med nära och kära. Oavsett tror vi att sättet vi interagerar med människor i vårt liv online är en trend som troligen är här för att stanna.

5. Digital oro och okunskap ökar

Att vår digitala närvaro fortsatt ökar innebär förutom en rad möjligheter också en hel del okunskap, och vissa fall, rädsla. I rapporten från 2021 ser vi att många inte känner till relativt nya digitala begrepp såsom molntjänst, AI, cybersäkerhet eller 5G. Och bland de som hört begreppen vet många inte vad de egentligen innebär och skulle inte kunna förklara innebörden för någon annan. Denna okunskap innebär såklart att man kan utsättas för fler risker. Och baksidan av digitaliseringen är tyvärr just de risker som internet skapar. Detta kan i sin tur ge upphov till en hel del digital oro. Oro för näthat, bedrägerier och insamling av persondata till exempel. Alla dessa orosmoment är tydligt framträdande i rapporten.

Svenskarna och internet 2022?

Rapporten om svenskarnas internetanvändning under år 2021 visar en tydlig riktning i digitaliseringen. Att vi alltmer hänger på internet innebär att vi också är mottagliga för allt som sker på internet – på gott och på ont. Där krävs en ökad kunskap för att minska utsattheten och risken för oväntade händelser. Ansvaret ligger både på oss som vistas på internet, men också på myndigheter och stora företag såsom Google och Facebook att skapa trivsamma och säkra miljöer online. För 2022 ser vi till exempel systerlagarna DSA och DMA göra entré i EU; två lagar med syfte att säkra människors närvaro på internet och skapa större konkurrenskraftighet.

De senaste årens utveckling visar utan tvekan (om någon nu tvekade) att internet är här för att stanna. Människor är ständigt uppkopplade och kan nå information var de än är. Och i takt med att generationer som växte upp under digitaliseringen blir äldre och utgör företagens främsta kundbas, höjs också kraven för vad företag ska kunna åstadkomma på internet. När det kommer till hur man ska kommunicera med sin målgrupp år 2022 så är det desto viktigare att ha denna förändring i åtanke. På samma sätt som vi människor förändrar våra beteenden på internet, måste också företag hänga med i digitaliseringen.

Önskar du hjälp med att öka din verksamhets digitala närvaro, identifiera din målgrupps digitala mognad eller skapa en närvaro som passar just din kundbas? Hör av dig till oss så pratar vi mer!

Läs fler av våra trendspaningar från Internetstiftelsens tidigare rapporter:

Svenskarna och internet 2020

Svenskarna och internet 2019

Svenskarna och internet 2018

Svenskarna och internet 2017

Svenskarna och internet 2016

Svenskarna och internet 2015