Ny digital lagstiftning på ingång – vad innebär DSA och DMA? 

02 mar 2022

Ny digital lagstiftning på ingång – vad innebär DSA och DMA? 

Nu är det dags – två nya systerlagar håller på att etableras på den digitala marknaden. DSA (Digital Services Act) och DMA (Digital Markets Act) innebär nya och reformerade regler för alla plattformar online. Målet är att öka transparensen och ansvarsskyldigheten online, och lagarna sägs vara ett steg på vägen mot en mer reglerad digital värld. Men vad innebär DSA och DMA i praktiken? Vi går igenom det viktigaste här.

Det var redan i december 2020 som EU-kommissionen lade fram ett förslag om två nya digitala lagar. Syftet med lagförslagen var att skapa ett gemensamt regelverk för EU:s 27 medlemsländer och ersätta lagstiftning med över 20 år på nacken. Förslagen omfattar alla typer av sociala medier, digitala plattformar och marknadsplatser online som verkar inom den Europeiska unionen. Tillsammans ska de två nya lagarna skärpa reglerna i vårt digitala ekosystem. De kommer troligtvis att påverka de flesta aktörer som marknadsför sig online. Låter spännande, eller hur?

Vad är DSA (Digital Services Act)?

Det grundläggande syftet med DSA är att skydda användare och deras rättigheter online. Målet är att låta online-plattformar ta ett större ansvar för spridningen av illegalt innehåll och främja en större transparens. DSA kommer att ställa höga krav på de största aktörerna, men även att påverka alla företag i någon utsträckning. Den ställer bland annat krav på: 

  • Mer transparenta processer: man vill till exempel veta hur algoritmerna för annonser är uppbyggda och fungerar. 
  • Annonsförtydliganden: du ska tydligt märkas alla annonser som just annonser, även så kallade native-annonser vars syfte är just att smälta in i det riktiga innehållet.
  • Tillgång till så kallade ”datakataloger”: uppgifter om annonsörer, deras annonser och dess syfte ska stora annonsplattformar kunna lämna ut inom ett år från att annonsen visades.
  • Årliga riskbedömningar: De större onlineplattformarna kommer också att behöva göra riskbedömningar varje år för att mäta hur deras tjänster används och fungerar. Detta för att identifiera olagligt eller manipulerat innehåll såsom falska konton. 

Enligt DSA kan företag inte hållas ansvariga för att olagligt eller manipulerat innehåll finns på deras webbplatser om de inte vetat om att detta förekommit. Men så fort de fått vetskap om detta måste de agera snabbt. Och dessförinnan införa åtgärder för att minska risken för att det uppstår från första början. 

Vad är DMA (Digital Markets Act)?

DMA gäller för plattformar som har minst 10 % av EU:s befolkning som användare, så kallade gatekeepers. Här har regler tagits fram för att begränsa dessa plattformars dominans och skapa en hälsosam, rättvis och mer konkurrenskraftig marknad. Exempel på gatekeepers är Google, Amazon, Spotify, Facebook och Microsoft. 

Enligt DMA saknar publicister och annonsörer idag insyn i hur deras annonsintäkter fördelas och vilken effekt annonserna haft. Med syfte att skapa bättre datatillgång ställer DMA därför bland annat krav på: 

  • Information kring prissättning: annonsörer ska, när de ber om det, få tillgång till information om prissättning och fördelning av intäkter för en annons.
  • Tillgång till data: när annonsörer önskar ska de få tillgång till data kring deras användning av en plattforms tjänster. Online-plattformen ska inte heller få använda informationen för egen vinning.
  • Användning av användardata: gatekeepers får inte utan samtycke från användare skicka data mellan olika delar av deras plattformar. Google får exempelvis inte logga in en användare på Gmail och Drive samtidigt.
  • Obegränsade funktioner: alla ska kunna använda en gatekeepers programvara utan att behöva logga in på dess tjänster. Du ska till exempel kunna använda din iPhone på samma sätt oavsett om du är inloggad på iCloud eller inte.

Det dröjer tills DSA och DMA träder i kraft

Även om det var ett tag sedan lagförslagen lades fram, är det en bit kvar tills DSA och DMA kan bli verklighet. Förslagen klubbades igenom av Europa-parlamentet den 20 januari 2022, och ska nu godkännas av både EU-kommissionen och Lagrådet innan de kan antas som lagar. Medan vissa tror att vi kan ha färdiga lagar under våren 2022, hävdar andra att det kan dröja ända till sommaren 2023. Vi får helt enkelt vänta och se.

Ersätter de lagen om GDPR? 

Alla minns vi när GDPR stormade in och skapade många frågetecken kring vad vi som marknadsförare fick och inte fick göra med våra mottagares personuppgifter online. Och lyckligt nog går vår kunskap inte förlorad eftersom ingenting tyder på att GDPR kommer bli mindre relevant när DSA- och DMA-lagen träder i kraft. Tillsammans kommer dessa regleringar verka för att skapa en mer reglerad och konkurrenskraftig digital värld, för såväl användare av digitala plattformar som annonsörer och plattformarna i sig. Nu återstår att se på vilket sätt DSA och DMA kommer att påverka oss – och det vet vi nog inte förrän om ett par månader tidigast. 

Vill du hjälp med ditt innehåll för digitala kanaler?

Behöver du råd kring digital kommunikation, ren skrivhjälp eller texter som syns på Google? Vi på Stockholms Skrivbyrå är specialiserade på copywriting på svenska och engelska för digitala kanaler och vi skriver ofta sökoptimerad text. Hör av dig om du vill anlita oss för att producera ditt innehåller eller sätta en strategi för din marknadsföring. Läs gärna om vilka tjänster vi erbjuder.