Vi smygkikar på svenskarnas internetvanor

03 nov 2016

Vi smygkikar på svenskarnas internetvanor

Varje år i november är det dags för utgivningen av IIS årliga rapport Svenskarna och Internet. Det betyder stundande mysläsning för alla som är intresserade av trender och statistik som rör sociala medier och svenskarnas beteendemönster online. Här är några punkter som vi tycker är särskilt intressanta:

1. Facebook ökar hos äldre men tappar hos yngre

Användningen av Facebook fortsätter att öka. Idag hittar vi 71 procent av användarna Facebook, jämfört med 70 procent förra året. Det betyder att 5 miljoner svenskar finns på Facebook varav drygt hälften går in varje dag. Bland unga har användningen däremot sjunkit dramatiskt. Bland 11-13-åringar har Facebook backat från 49 procent till 30 procent på två år.

Vi ser även hur Facebook går mot att bli mer av ett nyhetsflöde än en kanal som man själv väljer att aktivt påverka. Rapporten visar att ungdomar i åldern 16-25 år anser att Facebook är viktigare än traditionella medier (tv, radio och dagstidningar) som källa för information i allmänhet och som kanal för lokalnyheter.

2. Twitter tappar

Årets undersökning visar tydligt att Twitter tappar användare; från 22 procent förra året till 18 procent 2016. Det här är första gången som Twitter tappar användare. Det är även första gången som ett socialt medium har backat sedan mätningarna inleddes 2011.

3. Snapchat växer snabbast

Snapchat är det sociala medium som ökat mest i Sverige mellan 2015 och 2016. En fjärdedel av alla internetanvändare använder någon gång Snapchat vilket är en ökning med fyra procent sedan 2015.

Det är framför allt yngre målgrupper som har blivit flitiga snappare. Mer än hälften av alla internetanvändare i åldrarna 16-25 använder Snapchat dagligen. Bland gymnasietjejer är det hela 97 procent som använder Snapchat och 92 procent som gör det dagligen! För killar i samma ålder ligger samma siffra på 71 procent. För skolungdomar har Snapchat helt enkelt vuxit till ett självklart och i det närmaste obligatoriskt inslag i vardagen sedan lanseringen 2011.

3. Vi uppdaterar mindre och delar mer

Årets rapport visar att 70% av användare av sociala nätverk någon gång postar innehåll som de gjort själva. Det är en liten minskning jämfört med förra året då det var 72 procent. Vi kan även läsa att 72 procent delar andras innehåll och det är en ökning från 69 procent förra året.

Du hittar hela rapporten här. 

Vill du läsa mer?

Här kan du läsa om våra tankar kring Svenskarna och internet 2015.