Lagom – var kommer ordet ifrån?

19 maj 2021

Lagom – var kommer ordet ifrån?

Det finns en myt om att vikingarna ska ha sagt ”Lag om!” när de skickade runt mjöden. Med det ska de ha menat att man skulle se till att det räckte laget om. Men det är som sagt bara en myt. Så var kommer egentligen ordet ifrån? Betydelsen av ordet kan enkelt förklaras som ”varken för mycket eller för lite” och det är en stelnad böjningsform av ordet lag som betyder ”rätt ställning”. Lättast att förstå varför det heter just lagom är att se på motsatsordet ”olag”. -om är dativ plural och motsvarar alltså mängden. Lagom är det som behövs för att något ska bli i lag.

Synonymt med en balanserad livsstil

De senaste åren har ordet lagom blivit en trend även utanför Sveriges gränser och anammats som en livsstil som innebär att man lever balanserat och hållbart. Det har till och med skrivits böcker på ämnet, varav ett exempel är ”Living Lagom: 250+ simple steps to a balanced, happier and more sustainable life” av Oliver Johansson. Uppfattningen av Sverige som ”landet lagom” har med andra ord blivit något av ett ideal, en reaktion mot överkonsumtionen och miljöförstörelsen.

Är det svenskt?

Trots den breda uppfattningen att ordet är unikt för det svenska språket finns motsvarade ord i bland annat norska, danska, finska, thailändska och japanska. Men varför förknippar då så många ordet med Sverige? Det beror sannolikt på att det är så starkt kopplat med våra värderingar och vår kultur. Vi ska inte vara för mycket av något, vare sig det gäller politik eller mjölk. Mellanmjölk ska det vara, helt enkelt!

Lagom, lagomt, lagoma

Huruvida ordet lagom kan böjas eller inte är en stilfråga, även om det i regel inte ska böjas. Att böja lagom börjar bli allt mer vanligt i skriftspråk, och det är inte särskilt ovanligt att numera höra folk slänga sig med termer som ”vädret är lagomt”. Kanske svider det i vissa språkvetares öron när de hör detta, men böjningen existerar och blir allt vanligare.

Lagom – det nya smörgåsbordet?

Bara framtiden utvisar om ordet lagom blir en kvarvarande trend även utanför Sverige och ett vedertaget uttryck i klass med ordet ”smörgåsbord”. Oavsett så tycker vi om det och det råder ingen tvekan om att ”lagom är bäst” fortsätter vara en ledstjärna i hur vi lever våra liv.

Nyfiken på fler ord?

Ordet deadline – har det med död att göra?

Ordet ok – vad betyder det?

Feedback – vad betyder det?

Nya Corona-ord. Pandemins spår i svenska språket.

Vad är transkreation?

 

Vill du ha hjälp med dina ord?

Vi på Stockholms Skrivbyrå kan hjälpa dig med produktion av innehåll för digitala kanaler. Hör av dig!