Ordet deadline – har det med död att göra?

30 mar 2021

Ordet deadline – har det med död att göra?

Ja, det har det faktiskt. I alla fall ursprungligen. Ordet deadline blev först känt via ett fängelse under amerikanska inbördeskriget. Det beskrev räcket som löpte som en linje runt fängelset. Fångar som vågade sig på ett flyktförsök sköts till döds om linjen överskreds. Det var dödslinjen helt enkelt. Idag behöver vi inte vara rädda för att få en kula i oss om vi missar en deadline, men visst bär begreppet på en viss laddning.

Varför använder vi ordet deadline?

I Sverige har vi använt det engelska lånordet åtminstone sedan 1960-talet och framför allt i redaktionella sammanhang. Det är kort och gott tidpunkten då inga ytterligare ändringar kan göras.

Man kan säga att deadline rent konkret är ett datum, men egentligen är det mer än så. Det är en överenskommelse. Flera människor har tillsammans bestämt när en eller flera ska vara klara med en uppgift. Ordets något allvarliga klang ger en känsla av slutgiltighet och gör det tydligt att man inte ska bryta den överenskommelsen.

Vilka använder ordet?

Ordet deadline har använts flitigt i tidningsbranschen då man har haft ett tryckdatum att förhålla sig till. Det var framför allt journalister, fotografer. och korrekturläsare som jobbade mot deadlines. I takt med digitaliseringens snabba framfart har det blivit mindre vanligt med ett kritiskt slutdatum. Även om man oftast sätter ett slutdatum eller en sluttid för när ett projekt ska vara klart, är det lätt att skjuta på det om något försenas. Digitala kanaler är inte lika definitiva som tryckta.

Är deadline ett ord som behövs?

Många ord i språket tappar sin funktion samtidigt som nya ersätter deras plats i ordboken. Ordet deadline kan vara ett ord som används allt mindre. Även om det traditionellt sett har fungerat väldigt bra kan det ersättas av ord som passar bättre idag.

Oavsett vad vi kallar det vet vi hur viktigt det är att uppdragsgivare och uppdragstagare har en tydlig dialog om leverans. Det blir lättare för alla inblandade att utföra ett bra jobb när det finns tydliga ramar och en tydlig bild av när det ska vara färdigt. Vi älskar deadlines!

Nyfiken på fler ord?

Ordet ok – vad betyder det?

Feedback – vad betyder det?

Nya Corona-ord. Pandemins spår i svenska språket.

Vad är transkreation?

Nyorden 2020 – kan du dem?