Vad är transkreation?

06 mar 2020

Vad är transkreation?

Vad är transkreation och vad är vanlig översättning? Vi skulle vilja beskriva transkreation som översättningens copywriting. Översättning som är riktigt bra snarare än exakt. Texter som ger samma känsla hos mottagaren på målspråk som på källspråk.

I dagens globala samhälle sprids information som vinden över nationsgränser. Därför har vikten av korrekta översättningar från ett språk till ett annat blivit allt tyngre. Inte minst för att rätt budskap ska nå fram till rätt målgrupp, men också för att ge förutsättningar till förståelse och reaktion för mottagaren. Här har det relativt nya begreppet transkreation fått en allt större betydelse; ett teleskopord skapat ur engelskans translation (översättning) och re-creation (återskapande). Här går vi igenom vad transkreation egentligen är och hur du ska tänka  om du vill ha en adaptiv översättning som följer den transkreativa processen.

Vad är transkreation?

Vi har säkert alla exempel på situationer då vi sett direktöversättningar gå riktigt fel. Kanske en av de största utmaningarna för översättare är när det kommer till översättning av vitsar, talesätt och ordspråk. Dessa har nämligen oftast inte någon direkt motsvarighet i andra språk. Svenska ordspråk så som ’Dra inte alla över en kam’ och ’Morgonstund har guld i mun’ är t.ex. omöjliga att direktöversätta. Vem har någonsin hört ’Don’t drag everyone over one comb’ och ’Morning time has gold in its mouth’?

Sedan finns det de begrepp som inte är rakt ut fel, men som bara känns fel. De flesta av oss skulle exempelvis inte översätta den engelska frasen ’You’re welcome’ till ’Du är välkommen’. Snarare ’Varsågod’ eller ’Ingen orsak’. Det är här transkreationen kommer in.

Transkreation nästan alltid bästa valet

Begreppet transkreation syftar till att förklara hur en text omformas och sedan bearbetas på målspråket. Detta görs genom att bryta ned originaltexten till dess mindre och mer underliggande beståndsdelar. Detta kan vara delar såsom syfte, budskap och kulturella och språkliga begrepp och förutsättningar. Resultatet blir en adaptiv översättning av originaltexten som flyter och som är betydligt enklare att förstå och ta till sig. Den transkreativa processen har tidigare främst använts inom reklam- och marknadsföringsbranschen för att tala till just mottagarens känslor och kulturella bakgrund. Där blir det kanske också desto viktigare att inte förlora tonalitet, stil och innebörden av källtextens unika ordlekar och anspelningar. Men processen har på senare tid visat sig vara både effektiv och lönsam inom de flesta branscher och textmaterial.

Transkreation är nästan alltid det smartaste valet. Däremot är det riskabelt vid översättning av texter som är faktatunga och rör ämnen som till exempel juridik, ekonomi, medicin och är av mycket formell karaktär.

Att skilja agnarna från vetet

Många översättare använder sig av den transkreativa processen i sitt arbete till en mer eller mindre grad. I en värld där Google Translate och andra verktyg för maskinöversättning finns tillgängliga med ett knapptryck, sätts en större press på översättare idag att tillämpa just en adaptiv teknik med hjälp av transkreation. Men vad är viktigt att tänka på när du ber om en transkreativ översättning av textmaterial för ditt företag?

Transkreation syftar till att behålla tonaliteten

Var försiktig med att inte låta översättningen av källtexten bli så anpassad att ett annat typ av språkbruk används. Du vill inte att ditt företags tonalitet ska gå förlorad!

Ha din målgrupp i tanken

Se till att måltexten fortfarande talar till din önskade målgrupp i slutändan. Undvik att använda ord som dina mottagare inte skulle använda eller förstå.

Hitta alternativ

Försök att kompensera för idiom, begrepp och humoristiska uttryck genom att hitta alternativa sätt att fånga budskapet. På så sätt kan du framkalla den önskade reaktionen från mottagaren!

Stärk varumärket varumärke med bra transkreation

Försäkra dig om att målöversättningen speglar den lokala marknaden. Samtidigt ska språkbruket hållas universellt för att skapa en global status för ditt varumärke.

Behöver du hjälp med transkreation eller översättning?

På Stockholms Skrivbyrå arbetar vi bara med översättare i en rad olika språk som utför adaptiva översättningar med hjälp av den transkreativa processen. Vi lägger stor vikt vid att en målöversättning ska följa samma tonalitet, budskap och riktad målgrupp som originaltexten – på så sätt kan vi kvalitetssäkra varje textuppdrag vi tar oss an. Kontakta oss på Skrivbyrån nästa gång du behöver hjälp med översättning av textmaterial. Så här beskriver Wikipedia transkreation.