Feedback – vad betyder det?

09 feb 2021

Feedback – vad betyder det?

Ordet feedback känner nog de flesta till, men vad betyder det? Det kan översättas till flera ord såsom ”respons”, ”återkoppling” eller ”gensvar”. Många känner till ordet som ett begrepp för att ge och ta emot reflektioner kring någons prestation. Men vad kommer egentligen ordet feedback ifrån och använder vi verkligen det på rätt sätt alla gånger?

Från tekniksnack till kritiksnack

De flesta av oss tänker nog på feedback som någon typ av kritik, ofta relaterat till situationer i arbetslivet. Faktum är att det egentligen härstammar från något helt annat. Den initiala uppkomsten av ordet kommer från komplexa och tekniska texter om elektroteknik under början av 1900-talet. I detta sammanhang sattes orden feed och back samman för att förklara hur strömmen i en jordad kabel växlar och rinner tillbaka samma håll istället för att rinna ut ur den. Likt en ström av kritik som flödar tillbaka till mottagaren, skulle man kunna säga.

Termen har dessutom en annan innebörd. Ordet används fortfarande i viss utsträckning för att beskriva ett mullrande, gnällande eller visslande ljud som ibland kan uppkomma på radio och som har att göra med hur ljudet och signalen flödar. På grund av dagens goda radiokvalitet, har dessa typer av ljud som blockerar mottagningen dock blivit allt mindre vanliga. Om man med andra ord inte är elektrisk expert eller intresserad av radioteknik, är det mest troligt att man använder ordet feedback för att beskriva en typ av kritik eller respons.

Vad menar vi egentligen?

Gör man det på rätt sätt kan feedback vara det mest effektiva verktyget för att utveckla sig själv och andra. Men en vanlig missuppfattning är att man tror att det handlar om en värdering av ett beteende, snarare än ett sätt att beskriva beteenden som mottagaren kan göra något åt. Tydlig feedback ska spegla en persons beteende och egenskaper. Det handlar inte om att förklara hur en person är eller hur de ska utföra en uppgift.

Ett exempel på missförståndet i feedbackens betydelse kommer från en omfattande forskningsstudie av KTH. Där följde man runt 500 chefer under sju års tid för att bland annat studera hur de använde feedback i sitt ledarskap. Studien visade att chefer uppskattade att de under 40 procent av sin tid gav feedback till sina medarbetare. I verkligheten handlade det dock om knappt 2 procent eller till och med lägre. Anledningen till den så stora skillnaden låg i just uppfattningen av ordet och dess innebörd. Enligt studien var det flera chefer som uppfattade termen som allmänt prat om jobbet eller rena instruktioner. Snarare än faktisk respons eller råd kring en arbetsinsats.

Ordet missuppfattas

Oavsett om vi pratar om feedback inom elektrotekniken, radiofrekvenser eller respons, handlar feedback alltså kort och gott om en typ av återkoppling. Det senare är ett värdefullt verktyg för att människor ska utvecklas. Olyckligt är väl då att missförstånd lett till att termen ofta för tankarna till utvärdering snarare än rådgivning. Detta kan uppfattas som avskräckande och helt enkelt lite otäckt. Som givare av feedback är det därför viktigt att man är väl införstådd med vad det innebär att ge det. Desto viktigare, och mindre omtalat, är det kanske att också veta hur du bäst tar emot feedbacken när den väl kommer.

Lär dig ta emot feedback!

På Skrivbyrån är vi vana vid att ta emot feedback från både kollegor och uppdragsgivare och sedan agera utifrån detta. Det är ju så vi konstant blir bättre på det vi gör! Här kommer våra bästa tips på hur du kan lära dig av de kommentarer du får för att bli ännu bättre.

1. Visa tacksamhet

Merparten av de människor som ger feedback gör det av genuin omtanke. Och för att de vill att du ska utvecklas. Tacka därför för vad du får – det kan komma till användning oavsett om du håller med eller inte.

2. Ställ frågor

Du har mycket att vinna på att ta reda på varför du får den feedback du får. Se därför till att ställa frågor som kan hjälpa dig att ytterligare ta till dig den.

3. Ta det inte personligt

Lär dig att särskilja det konstruktiva i feedbacken du fått. Det kan vara lättare sagt än gjort beroende på feedbackens karaktär. Men ofta går det att hitta någonting mer konkret att arbeta vidare på.

4. Reflektera och agera

Glöm inte att alltid reflektera över den feedback du får. Kanske handlar det om feedback du fått flera gånger förut, eller sådan som är helt ny. Fundera över hur du ska angripa feedbacken för att kunna agera på den. Och utvärdera gärna hur det går i efterhand.

 

Nyfiken på fler ord?

Ordet ok – vad betyder det?

Nya Corona-ord. Pandemins spår i svenska språket.

Vad är transkreation?

Nyorden 2020 – kan du dem?