OK – vad betyder det egentligen?

26 aug 2020

OK – vad betyder det egentligen?

Det har invaderat hundratals språk och etablerats som ett faktiskt ord i uppslagsverken. Det används frekvent över hela världen och är på grund av dess universella karaktär begripligt över de flesta lands- och språkgränser. Trots den semantiska framgången, är ordets faktiska ursprung något av en gåta. OK är ett av de största etymologiska mysterierna.

Genom åren har flera länder och kulturer försökt ta åt sig äran för uppkomsten av ordet OK, som går att översätta till något i stil med ’instämmer’ eller ’riktigt’. Låt oss undersöka fem av de största teorierna världen över.

Tyskland: Oscar Kaiser

Vissa hävdar att OK är en akronym för tysken Oscar Kaiser som emigrerade till USA på 1800-talet. Oscar arbetade som kontrollant på ett bilföretag, där han säkerställde att dessa klarat sina kvalitetskontroller. Oscar sägs då ha signerat kontrolldokumenten med sina initialer: OK. Om det ligger en sanning i detta påstående kan vi lugnt säga att Oscar Kaiser var en trendsättare utan dess like.

USA: Oll korrect

En hypotes togs fram av den amerikanske lexikografen Allen Walker Read, som spårade OK:s ursprung ända tillbaka till 1839 i USA. Då använde nämligen en redaktör i tidningen Boston Morning Post begreppet för första gången i tryckt form som ett fyndigt sätt att skriva ’oll korrect’ – ett felstavat begrepp som för skojs skull användes under 1830-talet för att säga ’all correct’. Denna typ av felstavningar av ord var en populär trend av författare under 1800-talet.

Choktaw: Okeh

Det finns forskare som menar att OK egentligen härstammar från indianstammen Choktaw, som använde ordet ’okeh’ på samma sätt som vi använder OK idag. När upptäckare i den amerikanska västern talade Choktaw under 1800-talet, spreds ordet över världen och fick slutligen förkortningen OK.

Tyskland: Ohne korrektur

En annan tysk teori talar om en gammal förkortning av begreppet ’ohne korrektur’ som på svenska betyder ’ingen anmärkning’. Begreppet sägs härstamma från tyska tryckerier, där dokument som efter att ha vandrat fram och tillbaka mellan tryckeri och kund med ändringsanvisningar, slutligen fick ett godkännande och kunde skickas för tryckning. Den stora strömmen av tryckmaterial sägs ha varit katalysatorn för förkortningen ’OK’, som snabbt fick spridning via tidningsbyråer, förlag och reklambyråer.

Grekland: Ola kala

Grekland är som bekant ursprungsfader till många ord och begrepp. Även när det gäller OK hävdar vissa att ordet går att spåra till grekiskan – i form av begreppet ’ola kala’ som på grekiska betyder ’allt är bra’.

Man brukar säga att kärt barn har många namn, men i detta fall verkar kärt barn ha många ursprung. Hur det än är, bjuder begreppet OK på en rad spännande historier om kultur, samhälle och historia. Vi lär nog aldrig kunna fastställa var och när OK faktiskt uttrycktes för första gången, men vi lär garanterat använda oss av ordet en lång tid framöver.