Marknad och sälj

När fler kan skriva bra får hela verksamheten skjuts!

2 april, 2024|

Att kunna kommunicera effektivt och engagerande är idag en nödvändighet för att nå fram till rätt målgrupp. Att skriva bra påverkar inte bara hur ert varumärke uppfattas. Det ökar också teamets effektivitet och skapar varmare relationer både internt och externt. När alla i organisationen, från sälj och HR till IT och kundservice, höjer sina skrivkunskaper och börjar skriva medvetet, blir effekten omfattande. Det sparar tid, förbättrar relationer och fungerar som en katalysator för att driva hela organisationen framåt. När fler är bra på att skriva stärks varumärket När vi pratar om att stärka varumärket genom skrivkunskaper, tänker vi ofta på [...]

Kommunikationschefens viktigaste styrdokument

11 december, 2023|

I en tid av snabb förändring och tillväxt är det en fördel om du som kommunikationschef har ett antal styrdokument. Dokumenten fungerar som kompasser och stöd för att ta fram kommunikation som möter både nuvarande och framtida behov. Här är några av de viktigaste dokumenten och deras funktioner. 1. Kommunikationsstrategi En tydlig strategi är kärnan i all kommunikation. Den beskriver mål, målgrupper, budskap, kanaler och nyckeltal (KPI:er). Strategin är avgörande för hållbar kommunikation som speglar företagets vision och mål. 2. Varumärkesriktlinjer med tonlägesmanual Här definieras användningen av logotyper, färger, typografi och andra visuella element och också tonalitet, tone-of-voice, eller tonläge [...]

Tips på marknadsaktiviteter med liten budget

14 augusti, 2023|

Att marknadsföra sitt företag behöver inte kosta en förmögenhet. Med rätt strategi och kreativitet kan du få ut maximalt av marknadsföringsbudgeten och nå fram till rätt målgrupp på ett kostnadseffektivt sätt. Här går vi igenom smarta tips på marknadsaktiviteter och bra sätt att jobba, utan att du spränger budgeten. Innehåll med liten budget ​Innehållsmarknadsföring, eller content marketing, är en viktig framgångsfaktor för dig som vill få ut mycket av din kommunikation. Och det behöver inte vara särskilt komplicerat eller dyrt. Ta fram värdefullt innehåll som engagerar och attraherar dina målgrupper – skriv inspirerande blogginlägg, skapa guider, gör roliga och [...]

Översättare eller native copy – vad behöver du?

2 februari, 2023|

Det är inte sällan vi får in förfrågningar om översättning från nya och existerande uppdragsgivare. Ganska ofta förstår vi snabbt att det inte är just en översättare som behövs. Det riktiga behovet rör istället en native copywriter, snarare än en renodlad översättare. Men vad är skillnaderna mellan en översättare och en native copy? Vi går igenom termerna och förklarar när du ska ta in vilken kompetens! Källspråk och målspråk Låt oss börja med att reda ut två termer som ofta används i dessa sammanhang. Källspråk är det språk som texten redan finns skriven på, och målspråk är det språk som [...]

Copywriter för medicin, IT, teknik och ekonomi

13 januari, 2023|

Söker du en copywriter för medicin, IT, teknik eller ekonomi? Vissa ämnen och målgrupper kräver att den som skriver har god ämneskunskap för att kunna skriva korrekta texter som når fram till läsaren på rätt sätt. På Stockholms Skrivbyrå har vi copywriters och journalister med djup kunskap och erfarenhet. Både när det gäller professionell textproduktion och specialistområden som IT, teknik, medicin, life science och ekonomi. Vi har alltid konsulter redo för marknads- och kommunikationsavdelningar som behöver avancerad skrivhjälp.  När behövs copywriters eller content writers med specialistkunskap? Ibland får vi förfrågningar från verksamheter som söker en copywriter för medicin, IT, teknik [...]

3 smarta sätt att använda marknadsbudgeten

30 november, 2022|

Ibland finns det marknadsbudget kvar när det nya året närmar sig. Istället för att göra ogenomtänkta investeringar, ta vara på chansen och investera på ett sätt som verkligen ger goda förutsättningar att lyckas under 2023. 1. Fyll på med kunskap genom en utbildning eller workshop Kunskap och insikter är kanske de mest värdefulla verktygen för marknadsföringen. Varför inte kompetensutveckla teamet genom en workshop, föreläsning eller en kort kurs? Kanske vill ni ranka högre i Google och själva kunna skriva sökmotoroptimerade texter? Eller borde ni stärka ert varumärke med en tonlägesmanual eller en uppdaterad tagline? Om ni är många på företaget [...]

Ordlista för digital marknadsföring – 50 begrepp att ha koll på

15 augusti, 2022|

Det gäller att hänga med i snacket! Här har vi skapat en ordlista från A-Ö med 50 olika begrepp inom digital marknadsföring som är bra att ha koll på om du på något sätt jobbar med marknad och kommunikation. 1. Account Based Marketing En tillväxtstrategi som innebär att du genomför unika marknadsinsatser mot en specifik grupp. Man ser individerna, oftast på ett företag, som en enda enhet man vill bearbeta på ett särskilt sätt. Vanligast hos säljdrivna organisationer där man har för avsikt att vinna denna enhet som ett key account.  2. Affiliate Marketing Affiliate marketing är en metod som [...]

5 tips för att stärka ditt varumärke

9 maj, 2022|

Vad är det egentligen som gör att vissa varumärken etsar sig fast i vårt medvetande? De är välkända, ger oss positiva associationer och är alltid top of mind. Hur hittar man nyckeln till denna framgångsrika kommunikation som tar sig rakt in i våra hjärnor och hjärtan?  Drömmen om ett starkt varumärke kan bli sann För att framgångsrikt lansera ett nytt varumärke, eller re-branda ett gammalt, gäller det att staka ut en tydlig väg och inte vika av från den. Det krävs alltså självförtroende och uthållighet. Att re-branda är också ett gyllene tillfälle att slå sig fri från gamla associationer [...]

4 viktiga trender inom marknadsföring 2022

5 april, 2022|

Såhär en bit in i 2022 tar vi tempen på vilka trender inom marknadsföring som tar allt större plats i det digitala landskapet. Vi har plockat ut fyra stycken som vi tror marknadsförare och marknadschefer bör fokusera på mest just nu och framöver. Låt oss ta en titt! 1. Ökad integritet blir allt viktigare En av flera viktiga trender inom marknadsföring 2022 är integritet. Du har säkert inte missat att integritet snabbt blir desto viktigare för att förtjäna kundernas förtroende. Det är avgörande för att de ska välja just ditt varumärke. Många marknadsförare använder idag tredjepartscookies för att samla personlig [...]

Målgruppsanpassade texter för livs levande människor

5 april, 2022|

Visst är det en självklarhet att anpassa kommunikationen efter målgrupp? Konstigt vore det ju annars. Kruxet är att vi ofta gör en alldeles för generaliserande avgränsning av vår målgrupp, där kommunikationen ändå inte når hela vägen fram till rätt individer. Här tar vi upp den vanligaste fallgropen och tips på hur du hittar en bättre väg framåt för att skriva målgruppsanpassade texter! Hur svårdefinierad din målgrupp är skiljer sig förstås en hel del beroende på om du driver en e-handel med snäv målgrupp, om du vill nå CIO:s på stora bolag med långa besluts- och inköpsprocesser eller om du riktar [...]

Ny digital lagstiftning på ingång – vad innebär DSA och DMA? 

2 mars, 2022|

Nu är det dags – två nya systerlagar håller på att etableras på den digitala marknaden. DSA (Digital Services Act) och DMA (Digital Markets Act) innebär nya och reformerade regler för alla plattformar online. Målet är att öka transparensen och ansvarsskyldigheten online, och lagarna sägs vara ett steg på vägen mot en mer reglerad digital värld. Men vad innebär DSA och DMA i praktiken? Vi går igenom det viktigaste här. Det var redan i december 2020 som EU-kommissionen lade fram ett förslag om två nya digitala lagar. Syftet med lagförslagen var att skapa ett gemensamt regelverk för EU:s 27 medlemsländer [...]

Go to Top