UX-writing, mikrocopy & UX-writer – vad är det?

18 jan 2022

UX-writing, mikrocopy & UX-writer – vad är det?

Kärt barn har många namn, och UX-writing är något som vi håller väldigt kärt här på Skrivbyrån. Att UX står för User Experience eller användarupplevelse har du säkert koll på, men kanske undrar du hur text kommer in i ekvationen. I det här inlägget förklarar vi vad UX-writing, UX-copy och mikrocopy innebär och varför en UX-writer bör spela en väsentlig roll i UX-arbetet.

Medan UX-design handlar om att vägleda med bild och form handlar UX-writing om att vägleda med ord. Copywriting går ut på att sälja med ord, väcka intresse och känslor. UX-writing fokuserar istället på att göra det så enkelt som möjligt för en användare att navigera, komma vidare och konvertera på en webbplats, app eller digital tjänst.

Mikrocopy – små ord som gör stor skillnad

Mikrocopy, ibland även stavad microcopy, är texterna som UX-writern skriver. Det är de små, korta texterna du inte tänker på när du klickar runt på webbplats, app eller digital tjänst. Det kan exempelvis vara:

 • Menyer
 • Rubriker
 • Call to action-knappar
 • Formulär
 • Felmeddelanden
 • Hjälprutor
 • Laddningsbudskap
 • 404-sidor
 • Push-notiser
 • Instruktioner

Vad är bra UX-writing?

Bra mikrocopy är kort, koncis och har ofta ett trevligt och direkt tilltal. Det använder inte sällan verb, som gör det enkelt för användaren att förstå vad hen ska göra. Tonen är anpassad efter hur man vill att användaren ska känna och utgår ifrån dennes behov. Sist men inte minst är tonläget konsekvent över hela plattformen, något som inte bara underlättar för användarupplevelsen, det är också en viktig byggsats i varumärkesbygget. Sammanfattningsvis ska bra UX-copy vara:

 • Tydlig och lämnar inte rum för missförstånd.
 • Kort och kärnfull – aldrig längre än den behöver vara.
 • Mänsklig och naturlig – tilltalet är utformat som om det vore en person som förklarar något för en annan person. Inte stolpig och för teknisk.
 • Konsekvent – en genomgående tonalitet ger en smidig upplevelse som bygger tillit.

Lyft tråkiga felmeddelanden med fiffig copy

UX-writing behöver inte bara vara till för att guida användaren, det kan vara ett utmärkt tillfälle att lyfta annars tråkiga felmeddelanden och formulär med lite fiffig copy. Förutsatt att det lirar med varumärkets tonläge förstås. Här är ett exempel på hur Mailchimp har skojat till en annars dålig nyhet:

exempel mailchimp ux-writing

Vad gör en UX-writer mer än att skriva snitsig mikrocopy?

Även om texterna ofta är korta så börjar UX-writerns arbete långt innan orden skrivs ned. Exempelvis kan UX-writern jobba med:

 • Tonalitet
 • Personas
 • Content wireframes/trådskisser
 • Research och analys av målgruppen
 • A/B-testning
 • Innehållstrategier och innehållstrukturer
 • SEO (sökordsoptimering)

UX-writer – specialisten som bör bli del av UX-teamet

Det är minst lika viktigt att en UX-writer är med i ett projekt från start, som det är för en UX-designer. Det är viktigt att tidigt få en förståelse för vilka användarna är och därmed ha en chans att kunna skapa träffsäkra texter som har rätt tonalitet och rätt innehåll. Att låta UX-writern och UX-designern jobba tätt tillsammans är receptet för ett framgångsrikt UX-arbete. Text och bild ska ju lira, och man gör det svårt för sig om man tar in en UX-writer när designen redan är satt.

Anlita en frilansande UX-writer

UX-writern blir en allt vanligare och mer självklar roll i UX-team på företag världen över. Allt tyder på att man lär halka efter om man inte inser värdet med att ta in en UX-writer i utvecklingen av nya digitala plattformar och tjänster. Vi har förståelse för att det inte alltid finns möjlighet att skapa ett helt team för UX-arbetet. Då kan det vara en superbra idé att ta in en skicklig konsult. Fördelen med att ta in konsulter är att du regelbundet kan ta in specialister som har färsk erfarenhet från olika branscher.

Vi på Stockholms Skrivbyrå har ett stort nätverk av skickliga skribenter. Hör av dig till oss så matchar vi dig med rätt talang!