Vad är UX-writing och varför är det så viktigt?

10 jun 2021

Vad är UX-writing och varför är det så viktigt?

För några år sedan skrev vi om UX-copy och UX-writing och konstaterade att begreppet ännu inte var etablerat i Sverige. Så är det inte längre. Under de senaste åren har efterfrågan efter UX-writers eller UX-copys växt avsevärt och allt fler företag inser vikten av att jobba med text inom user experience.

Vad är UX-writing?

UX-writing handlar om att skriva texter för digitala tjänster och produkter. UX-copyn skriver ofta texterna du inte tänker på; menyer, knappar, felmeddelanden och hjälptexter.

Vi brukar säga att där en copywriter ska påverka, engagera eller sälja något, ska en UX-writer guida användaren rätt och se till att det blir lätt att använda tjänsten, produkten eller appen. För en UX-writer är målet alltså att skapa en bättre användarupplevelse – med hjälp av ord.

Man skulle även kunna säga att copywriting hjälper verksamheten, medan UX-writing hjälper kunden och användaren att förstå vad hen ska göra, genom så kallad mikrocopy.

Bra microcopy ska först och främst vara kortfattad, kristallklar och koncis (sparsam och ekonomisk med orden). Dessutom ska den vara konstruktiv, konverserande (med mänskligt tilltal, utan att bli för snackig) och konsekvent (tonläge).

En UX-writer arbetar med att:

  • Guida med ord
  • Skriva mikrocopy
  • Formulera rätt tonalitet
  • Skapa innehållsstrukturer och strategier
  • Skriva rubriker, CTA-knappar, felmeddelanden, formulär, 404-sidor etc
  • Sökordsoptimera texter med valda nyckelord

Varför är UX-writing viktigt?

Som produktägare eller ansvarig för en webbplats eller app är konvertering det främsta målet, eller hur? Du vill att dina användare ska klicka på köpknappen, fylla i ett formulär eller läsa en artikel. Så orden är mer eller mindre avgörande för att leda användaren dit.

Den bästa UX-copyn är enkel att förstå och lämnar inte rum för missförstånd. Den ska vara kärnfull, tydlig och gärna ha en genomtänkt språklig tonalitet som speglar ditt varumärke. Eftersom små ord är så effektiva i kommunikation kan UX-copyn sätta guldkant på annars tråkiga texter som exempelvis felmeddelanden och 404-sidor. Att Google har ett team av UX-writers säger en hel del om hur viktigt de tycker att det är. Läs deras beskrivning av rollen på Google Career.

En del av UX-teamet

Att involvera en UX-writer tidigt i utvecklingsprocessen och låta hen bli en del av UX-teamet innebär att texterna lättare kan placeras i gränssnitt och att tonläget i texterna mer sannolikt speglar marknadsföring och sälj.

För att få till denna träffsäkra copy, i form av korta ordval som ska få plats på små ytor gör en UX-writer ett gediget researcharbete, för att förstå användarna och anpassa tonläget efter deras behov och intressen.

Exempel på vad en UX-writer tar reda på om användaren:

  • Vad är deras mål, drivkrafter och behov?
  • Vad har de för förkunskaper?
  • Var i köpresan befinner de sig?
  • Hur och varifrån kom de till er webbplats?

Exempel på bra UX-writing

1. Avanza

Avanza använder sig av UX-copy för att göra bankärenden, sparande och aktier, enkelt, begripligt och till och med roligt. Genom att använda en lättsam ton i kombination med tydlighet får de användaren att känna sig vägledd, trygg och välinformerad.

ux-writing-avanza

Avanzas flöde för att starta fonder är ett exempel på hur de använder sig av UX copy för att vägleda användaren, genom ett personligt och positivt tilltal.

2. Mailchimp

Mailchimp har fokuserat på ett personligt tonläge i sin UX-copy; det är roligt, positivt, självsäkert och hjälpsamt. Vi gillar det!

mailchimp-ux-writing

3. Slack(bot)

Slack visar hur man personifierar mikrocopy med hjälp av Slackbot – appens vänliga guide. Den låter dig veta hur enkel och användbar Slackbot kan vara. Medan betoningen på att vara ”bara en bot” främjar transparens, fångar den djärva copyn användarens uppmärksamhet.

slackbot

Vill du anlita en UX-writer?

Vi på Stockholms Skrivbyrå har ett stort nätverk av UX-writers och digitala copywriters och matchar dig med rätt talang för ditt kommande projekt. Hör av dig!