5 tips för att stärka ditt varumärke

09 maj 2022

5 tips för att stärka ditt varumärke

Vad är det egentligen som gör att vissa varumärken etsar sig fast i vårt medvetande? De är välkända, ger oss positiva associationer och är alltid top of mind. Hur hittar man nyckeln till denna framgångsrika kommunikation som tar sig rakt in i våra hjärnor och hjärtan? 

Drömmen om ett starkt varumärke kan bli sann

För att framgångsrikt lansera ett nytt varumärke, eller re-branda ett gammalt, gäller det att staka ut en tydlig väg och inte vika av från den. Det krävs alltså självförtroende och uthållighet. Att re-branda är också ett gyllene tillfälle att slå sig fri från gamla associationer och trampa ny mark där ingen gått förut. Vi ger dig fyra tips på hur du kan stärka ditt varumärke.  

1. Se till att ha en välformulerad varumärkesstrategi

Innan du börjar kommunicera ett nytt varumärke gäller det att göra grundarbetet: att ta fram en varumärkesstrategi. Låter det komplicerat? Tråkigt? Det behöver inte vara särskilt svårt – eller tråkigt för den delen – utan det handlar om att tänka igenom målsättningar och svara på avgörande frågor som hjälper företaget på vägen mot ett starkt varumärke. En bra början kan vara att ställa sig dessa frågor:

  1. Hur ser den nuvarande situationen ut: var befinner ni er och hur uppfattas ni?
  2. Vad vill ni som företag säga och uppnå? 
  3. Vilka problem erbjuder ni en lösning på? 
  4. Vilken position vill ni ha – och var finns konkurrenterna?
  5. Vilka är era kärnvärden, ert företags kompass? 

2. Ha stenkoll på målgruppen

För att kommunikationen ska vara relevant och göra ett bestående intryck hos mottagarna gäller det att känna sin målgrupp väl. Vilka personer utgör er målgrupp? Vad fångar målgruppens intresse? I vilka kanaler rör de sig? Gör en grundlig kartläggning av målgruppen så att ni kan utnyttja det ni vet om den i budskap och innehåll. Inte minst är det viktigt att se till att ert erbjudande svarar på ett faktiskt behov som målgruppen har. Ta höjd för att målgruppen förändras över tid. En genomgång i företagets linda räcker dessvärre inte: målgruppen behöver utvärderas med jämna mellanrum. Men vi kan lova att det är väl investerad tid.

3. Engagera alla medarbetare

Alltför många företag jobbar i mindre grupperingar eller avdelningar, till synes utan gemensamt mål. För att verkligen lyckas måste alla dra åt samma håll. Se därför till att hela personalstyrkan vet vad varumärket faktiskt står för och vart ni vill nå med det. Att stärka varumärket och öka kännedomen är ett löpande arbete och det tar tid. Ett tips är att utgå från företagets kärnvärden och kontinuerligt påminna om dem – det kan man komma långt med. Kom också ihåg att nöjda medarbetare är mycket goda ambassadörer för varumärket och word-of-mouth är en stark kraft när det kommer till varumärkesbyggande. 

4. Kommunicera varumärket konsekvent

För att kunna kommunicera ett varumärke konsekvent krävs en genomtänkt identitet med samspelande innehåll, tonalitet och visuell profil. Få ner varumärkets personlighet i dokumentation som tonalitetsguide, lookbook, pr-plan och content plan. Det är igenkänning som skapar medvetenhet hos mottagaren, så stressa inte igenom arbetet med att skapa en visuell profil och ett genomgående formspråk. Igenkänning ökar varumärkeskännedomen och stärker varumärket hos din målgrupp, oavsett om ni kommunicerar på Snapchat eller i branschtidningar. 

5. Väck känslor, skapa en brandstory

Hur rationella vi än vill vara så väljer vi oftare med hjärtat och magen, än med hjärnan. Att väcka känslor hos mottagaren är dock inte det lättaste, alla varumärken har kanske inte den där spännande historien om hur företaget grundades eller världsomvälvande visioner. Saknar du historien, så får du väcka känslor med andra medel. Exempelvis en annorlunda visuell identitet som får folk att tappa hakan eller ett språk som gör att morgonkaffet sätts i halsen.

Vill du veta mer om visuell innehållsmarknadsföring?

 

Vi har samlat handfasta tips och råd om hur ni kan stärka ert varumärke genom att jobba med er grafiska profil och företagets visuella marknadsföring. Trevlig läsning!