Målgruppsanpassade texter för livs levande människor

05 apr 2022

Målgruppsanpassade texter för livs levande människor

Visst är det en självklarhet att anpassa kommunikationen efter målgrupp? Konstigt vore det ju annars. Kruxet är att vi ofta gör en alldeles för generaliserande avgränsning av vår målgrupp, där kommunikationen ändå inte når hela vägen fram till rätt individer. Här tar vi upp den vanligaste fallgropen och tips på hur du hittar en bättre väg framåt för att skriva målgruppsanpassade texter!

Hur svårdefinierad din målgrupp är skiljer sig förstås en hel del beroende på om du driver en e-handel med snäv målgrupp, om du vill nå CIO:s på stora bolag med långa besluts- och inköpsprocesser eller om du riktar dig till en bred och spretig målgrupp där alla har olika kunskap, behov och budget. Alla har de dock en sak gemensamt – det är livs levande människor vi pratar med. Lär känna dem och de vill lära känna dig! 

Demografin den största fallgropen

Förutom att inte anpassa kommunikationen alls, så är den största risken att vi generaliserar vår målgrupp efter klassiska demografiska kriterier som ålder, kön, geografiskt läge, civilstånd och inkomst. Faktorer som blir mindre viktiga när vi fightar oss fram i digitala kanaler fullproppade med budskap. Att stirra sig blind på demografin gör att kommunikationen riskerar att falla helt platt och inte väcka rätt känslor hos rätt personer. Nyckeln till lyckade målgruppsanpassade texter är att hitta andra attribut för att avgränsa sin målgrupp. Ibland kallas det att ta fram personas, men vi pratar hellre om emotionas. Det gäller att väcka känslor, och vad får din målgrupp att känna och vilja?

Bekräfta magkänslan med målgruppsanalys

Att känna sin målgrupp kan vara baserat på en känsla. Och på data. Nästan alltid är det bra att bekräfta sin magkänsla med mer hårda fakta. Om man har tid och pengar är det en god idé att göra en grundlig målgruppsanalys. Det finns företag som kan hjälpa dig att göra en väldigt omfattande undersökning genom intervjuer, enkäter eller fokusgrupper. Det resulterar i tydliga insikter som kan användas för att sätta en väl genomtänkt kommunikationsstrategi.

Förstå målgruppen baserat på nuvarande kunder

Om du inte har råd att anlita ett företag för att göra en målgruppsanalys så finns det genvägar i mindre skala. Om du redan har en befintlig kundbas, så är de personerna kanske de allra bästa att rådfråga. Vad var och är deras behov? Vilket problem löser ni för dem? Vad var viktigast i valet av just er? Har deras situation och behov förändrats sedan dess? I vilken kontext befann de sig när de valde er?

Att göra exempelvis intervjuer eller enkäter med er nuvarande kundbas kan hjälpa er att förstå några viktiga saker som ligger till grund för hur ni definierar målgruppen. Det kan till exempel handla om saker som:

  • Mottagarens drivkrafter, drömmar och mål
  • Vilket vardags-/arbetsrelaterat problem ni kan lösa
  • Kundens kanalval och medievanor
  • Tonalitet, hur de pratar och vad de vill höra
  • Var i besluts-/köpresan de befinner sig
  • Vad de har för budget och möjlighet till investering/löpande kostnad

En god idé kan också vara att ta vara på de kunskaper som finns inom organisationen. Har ni en kundtjänstavdelning är det till exempel en fantastisk möjlighet att fiska fram fler insikter om er målgrupp. Förutom kundbasen är det nämligen de människor som på daglig basis pratar med er målgrupp som också kan svara på vilka utmaningar och frågeställningar de oftast står inför, var och hur de kommer i kontakt med er och hur de bäst kan hjälpas. 

Bäddat för träffsäker kommunikation

All marknadsföring, kommunikation, text, bild och film är värd eftertanke innan den börjar produceras. Sitter du som budgetansvarig så vet du hur svårt det kan vara att motivera mer pengar till marknadsföring, om du inte kan visa på tydliga resultat av dina tidigare investeringar. Analys och resultat i all ära, men först, backa bandet och börja från början. Siffrorna kommer bli bättre om du vet vem vill ni prata med och hur ska ni nå dem.

Hör av dig till oss på hej@stockholmsskrivbyra.se om du vill bolla målgrupp, tonalitet, kanalval och content, eller rentav behöver hjälp med att skriva målgruppsanpassade texter.

Tips!

Om du vill läsa in dig på hur svenskarna använder digitala kanaler som en del av din målgruppsanalys vill vi tipsa om Internetstiftelsens årliga rapport Svenskarna och internet.