Workshop – Arbeta smart med sociala medier

Workshop – Arbeta smart med sociala medier

Välkommen på workshop i Att arbeta smart med sociala medier!

Under en halvdag i april går vi på djupet med varför, var, hur och när ni som företag ska kommunicera med er målgrupp. Vi varvar föreläsning med praktiskt arbete där du får börja arbeta med din egen strategi för sociala medier och ta fram en konkret aktivitetsplan. Vid dagens slut har du kunskap om hur man som företag, stort eller litet, kan ta hjälp av sociala medier för att bygga varumärke och driva försäljning.

Att finnas och kommunicera online
Under lång tid var marknadsföring likställt med envägskommunikation. Nu förväntar sig konsumenter direktkontakt med de företag de handlar varor eller tjänster av. Det räcker inte längre med att finnas online, du måste kunna kommunicera där också. För att lyckas krävs en strategi. Den behöver inte vara komplicerad, men den ska vara genomtänkt.

Vi går igenom:
• De vanligaste sociala medierna
• Olika typer av strategier för social marknadsföring
• Hur du sätter din egen digitala strategi
• Vad ska man skriva om?
• Hantering av öppenhet och transparens
• Målgruppsanpassning och tonläge
• Konkreta skrivtips
• Arbeta individuellt med det egna företagets strategi för sociala medier.

Målgrupp:
Kursen passar dig som arbetar med kommunikation i någon form. Kanske har du i uppgift att sköta företagets kommunikation i sociala medier, eller är egenföretagare med behov av att dra in nya affärer på ett effektivt sätt.

Omfattning:
3 timmar

Datum och klockslag:
15:e april kl. 9-12

Kursavgift:
2 450 SEK + moms

Lokal:
Beroende på antalet besökare kommer vi antingen att hålla till i Stockholms Skrivbyrås lokaler eller i en större lokal på Södermalm.

Övrigt:
Ta med din egen dator.
Vi bjuder på fika!

Kontakta oss:
info@stockholmsskrivbyra.se eller Anna Kleinwichs Magnusson på tel. 0708-318511