Transkribering, transkription och transkriberare – vad är det?

27 jan 2022

Transkribering, transkription och transkriberare – vad är det?

Transkribering, eller transkription, handlar om att omvandla ljud till text. Det är användbart i flera sammanhang, bland annat om du ska texta en film, skriva ned en intervju. Eller ha en skriftlig kopia av ett vittnesförhör eller rättegång. Beroende på vad man ska transkribera kan man göra det på olika sätt. Vi går igenom några!

Transkriberaren gör mer än bara lyssnar

En duktig transkriberare skriver inte bara ned det som sägs. Om man gör en detaljerad transkription behöver man till exempel vara lyhörd för det som sägs mellan raderna, när tal blir text. Några exempel är om en person stakar sig, blir avbruten, säger något med eftertryck eller med tvekan. Förutsatt att det har betydelse i sammanhanget förstås. Den som transkriberar skriver även ner vem som säger vad. 

Den vanligaste transkriberingen

En snabbare transkribering är den man gör ord för ord. Det betyder alltså att man inte tar med talspråkliga uttryck. Exempel är ju eller liksom, upprepningar eller avbrutna ord. Den här typen av transkribering använder man när det ska vara fokus på ämnet och innehållet, och den går fortare att utföra än annan mer avancerad transkribering.

Exakt transkribering

I exakta transkriberingar transkriberar man allt som finns med i en ljudupptagning, inklusive talspråkliga uttryck, upprepningar, pauseringar, skratt och andra språkliga gester. Fördelen med denna typ av transkribering är att interaktionen mellan de som talar lyser igenom. Det kan vara ett viktigt verktyg för att ge nyanser till det nedskrivna samtalet. Det kan hjälpa dig om du exempelvis ska skriva en artikel eller bedöma trovärdigheten hos ett vittne. Just vid transkribering av förhör och rättegångar är det vanligt med den här typen av detaljerade text, som redogör för exakt vad som sagts och sättet det sagts på.

Hur lång tid tar det att transkribera?

Hur lång tid det tar att transkribera en ljudinspelning till text beror förstås på hur långt materialet är, men även kvalitén på materialet, det vill säga hur lätt det är att höra vad rösterna säger, påverkar. Om det är flera personer som pratar är det inte ovanligt att de pratar i munnen på varandra. Då får transkriberaren lyssna extra noga, vilket påverkar tidsåtgången. Man brukar säga att det vanligtvis tar runt 4-5 timmar att transkribera en inspelad ljudtimme. Givet att det pratas genom större delen av ljudtimmen och att den alltså inte innehåller långa pauser.

Vad kostar det?

Oftast beräknar man arvodet för en transkribering per ljudtimme. Ibland kan det bli tillägg om det är flera personer som talar, om ljudfilen är på ett annat språk än svenska eller om du behöver en extra snabb leverans. En extra detaljerad transkribering brukar också ta längre tid att göra än en enkel.  

Vad behöver jag veta innan jag anlitar en transkriberare?

För det första ska du veta syftet med transkriberingen och vad du ska använda den till. Det ger den som får uppdraget en uppfattning om vad som är viktigast att ta med i transkriberingen. Vill du ha allt återgivet precis som det låter, med upprepningar, harklingar och talspråk inräknat? Eller räcker det med att få med det allra viktigaste för att det ska bli lättläst? Du underlättar även för transkriberaren om du berättar vilka som talar i ljud- eller videoupptagningen, särskilt om det är flera stycken.

Transkribering på olika språk

Vi på Stockholms Skrivbyrå har ett nätverk av transkriberare med språkkunskaper från olika delar av världen. Vi lägger stor vikt vid att våra texter ska hålla hög kvalitet och vara anpassade efter syfte – så att ni kan få ut det bästa av er transkription. Kontakta oss om du behöver en transkribering eller översättning till ett annat språk.