Tankstreck, bindestreck och understreck – vad är vad?

17 maj 2022

Tankstreck, bindestreck och understreck – vad är vad?

Tankstreck, bindestreck och understreck är alla horisontella skiljetecken med olika längd och positionering på raden. Men hur använder man egentligen de kluriga små linjerna? Låt oss dra ett streck över osäkerheterna!

Vad är ett tankstreck?

Tankstrecket är den lite längre linjen i mitten av radens höjd: –. På grund av dess många användningsområden kallas tankstrecket i vissa sammanhang även för talstreck, tankestreck eller pratminus. Tankstrecket kan användas i text för att:

  1. Markera något oväntat, ex. Dörren öppnades – och där stod han. 
  2. Göra en paus, ex. Tankstreck – vad är det?
  3. Lägga till ytterligare information, ex. Hon skrev ned svaren på alla frågor – de kom som rinnande vatten – och gick sedan vidare till nästa sida.
  4. Ersätta ett kommatecken – ex. som i denna punkten!
  5. Ange ett tids- eller datumintervall, ex. 9–17. 
  6. Visa på en replik eller ett citat, ex. – Jag älskar dig, sa han.

Tankstreck kan också vara ett roligt sätt att sätta tonen på ett varumärke och skapa spännande flöde i en text. Genom att inkorporera tankstreck som stilistiska drag får du läsaren att stanna upp, pausa och tänka till mer. Kika exempelvis på dessa två snarlika meningar:

“Vår familjeförsäkring – en säkerhet för både stora och små”

“Vår familjeförsäkring är en säkerhet för både stora och små”

Det gör en viss skillnad i känsla med ett tankstreck, eller hur? 

Talstreck då – vad är det?

Som nämnt ovan är talstreck bara ett annat ord för tankstreck. I sammanhang där talstreck används handlar det oftast om att signalera en replik eller ett citat. 

Skriva tankstreck på tangentbordet

Tankstreck skriver du genom att hålla in Alt/option + minustecken på Mac, och Ctrl + minustecken på PC. Ibland funkar det också att på PC skriva två minustecken efter varandra, och ibland är rättstavningsprogrammen till och med så smidiga att de ändrar tecknet efter vad som är rätt. Men vi vill ju såklart få det rätt från början!

Vad är ett bindestreck?

Bindestrecket är den kortare linjen i mitten av radens höjd: -. Det är med andra ord ett klassiskt minustecken. Det kallas ibland även för divis. Bindestrecket kan användas i text för att:

  1. Dela upp förkortningar och ord eller siffror och ord, ex. VM-kval eller 2-årskontroll. 
  2. Visa på dubbelnamn, ex. Karl-Olof. 
  3. Sätta ihop delar av ord, ex. potatis- och purjolökssoppa
  4. Avstava ett ord som delvis hamnar på nästa rad

Skillnaden på tankstreck och bindestreck

Vad är då skillnaden på ett tankstreck och ett bindestreck? Bindestreck är den lite kortare varianten av ett tankstreck. Även fast det bara är längden som spelar roll, har dessa skiljetecken helt olika användningsområden, som demonstrerat ovan. 

Skriva bindestreck på tangentbordet

Oavsett dator, årgång eller modell skriver du in ditt bindestreck på tangentbordet lätt som en plätt genom att klicka på minustecknet, precis bredvid din punkt. Klart!

Vad är ett understreck?

Understreck är en lite längre linje som befinner sig i botten av en rads höjd: _. Understrecket skiljer sig från tankstrecket och bindestrecket på det sättet att det inte används i text på samma sätt. Detta skiljetecken används istället i datorsammanhang, där mellanslag inte är möjligt, ex. i mejladresser eller användarnamn. Understreck kallas ibland också för markstreck eller golvstreck. 

Skriva understreck på tangentbordet

Det gör du enklast genom att hålla in Shift + minustecknet på PC eller Mac. Lätt som en plätt!

Att navigera i en djungel av skiljetecken och streck är inte alltid helt lätt – men vi hoppas att detta inlägg i alla fall kan ge viss klarhet längs vägen. Om du behöver mer råd eller hjälp med att sätta tonläget genom språk och skiljetecken är du varmt välkommen att höra av dig!