Gör målgruppen levande med personas

25 feb 2016

Gör målgruppen levande med personas

Det är svårt att nå fram med ett budskap om man inte vet vem man pratar med. Att tala med alla ökar risken för att ingen känner sig träffad. För att underlätta både strategiarbete och produktion är det smart att segmentera målgrupper utifrån personas, det vill säga fiktiva personer framtagna för att ge en tydligare bild av olika målgrupper.

Demografiska och funktionella målgrupper

Att göra sig en bild av en målgrupps demografiska egenskaper är inte så svårt. De bestäms av till exempel ålder, genus och geografisk placering. Lite klurigare, men desto mer effektivt, är det att att arbeta mot målgruppens funktionella egenskaper. De funktionella egenskaperna bygger på personliga drivkrafter och intressen. Vet du vad dina målgrupper har för drömmar, rädslor och mål? Känner du till hur de konsumerar media och information?

Segmentera din målgrupp

Personas används för att segmentera målgrupper och anpassa kommunikationen efter de olika segmentens vanor och behov. Med en djupare kunskap om målgruppen blir det lättare att tänka rätt, oavsett om du ska utforma en ny tjänst eller producera text till webbplats, blogginlägg eller white papers. Personas hjälper redaktörer och skribenter att välja innehåll, ton och vinkel och utvecklare och designers att anpassa funktioner och gränssnitt efter användarens beteenden och behov.

Val av metod

Dina personas ska inte skapas utifrån magkänsla och antaganden, utan baseras på fakta. Vilken metod du använder kan variera beroende på ambitionsnivån. I ett stort och ingående projekt kan du med fördel välja att göra djupintervjuer med målgruppen kombinerat med analys av kvantitativ data. Vid ett mindre projekt kanske du enbart använder dig av den fakta du redan har samlat in i form av t.ex  mejlbaserade enkäter eller kundundersökningar, webbstatistik eller statistik för dina tidigare mejlutskick eller nyhetsbrev. Även om du inte tror det sitter du antagligen på mängder av data som kan användas för att få fram underlag till dina personas.

Så skapar du en persona

Personas kan som sagt variera en hel del i utformning och syfte. Kanske vill du göra en persona för att bättre anpassa ditt bloggflöde? Bra idé! Om du är ovan vid att arbeta med personas kan det vara enklast att börja med 2-3 stycken. Gör en A4 för varje persona med namn, bild och en liten berättelse om vem hen är. Här bör du ha med:

 • Hårdfakta (ålder, arbetsplats, civilstånd)
 • Företag – storlek/omsättning
 • Ansvarsområden (vilken position har personan och hur mäts personans framgång?)
 • Dagliga arbetsuppgifter
 • Mål
 • Drivkrafter
 • Frustrationer
 • Intressen
 • Personliga särdrag

Några fler exempel på punkter är:

 • Val av sociala medier – använder din persona Facebook, eller är det smartare att sprida inlägg på LinkedIn?
 • Val av media – föredrar personen att ta del av information via exempelvis text, film, infographics eller webinars?
 • Val av tidpunkt  – när är personen mest mottaglig för din kommunikation? Hur ser vardagen ut med pendling, arbetstider, raster, hämtning av barn, middagsinköp osv.

Ju mer kunskap du har om dina primära målgrupper, desto lättare har du att kommunicera på rätt sätt.

Till sist

Kom ihåg att beskriva din persona så verklighetstroget som möjligt. Ju mer genuin personan känns, desto enklare blir det för dig att göra henom till en central del i din kommunikationsstrategi.

Lycka till!

Du vet väl att du kan läsa mer om digital marknadsföring, textproduktion och content marketing i vårt månadsbrev? Prenumerera här!