En guide och en e-bok är andra verktyg som uppfyller liknande kriterier som ett white paper.