Voice search optimization –  VSO

03 jan 2024

Voice search optimization –  VSO

SEO har du kanske koll på, men hur medveten är du om VSO, alltså Voice Search Optimization? Med tjänster som Siri, Alexa, Google home-produkter och andra röststyrda blir det naturligt att vi söker allt mer information med rösten. Nu välkomnar även ChatGPT och andra AI-verktyg röstkommunikation. Här kommer en introduktion till röstsökoptimering. 

I en värld där digitala assistenter blir allt vanligare, genomgår sökmotoroptimering (SEO) en snabb förvandling. För dig som är marknads- eller kommunikationsansvarig är det dags att rikta blicken mot röstsökningens värld. 

VSO – hur söker folk när de pratar?

Voice Search Optimization är ganska nytt och de som ligger i framkant testar sig fram. För att förstå hur vi ska röstsökoptimera bäst behöver vi veta hur folk söker med rösten. Som alltid är det klokt att börja med att öppna öronen. Lyssna på hur människor interagerar med sina röststyrda enheter. Vad säger de till sina digitala assistenter? Vilka ord och uttryck använder de? 

Ett annat sätt att börja kartlägga hur folk pratar är att lyssna i sociala medier. Var uppmärksam på hur branschkollegor och kunder benämner saker. Människor tenderar att välja ett enklare och mer direkt språk när de talar jämfört med hur de skriver. Genom att samla ord och uttryck kan ni lättare planera hur ni optimerar för röstsök.

Voice Search Optimization och lokala sökningar

I vår mobila uppkopplade värld blir lokala sökningar allt vanligare. Vi har lärt oss att våra smartphones använder platsbaserad information och att många av de tjänster vi använder har koll på var vi befinner oss. Det påverkar hur vi söker och ger bra möjligheter att nå människor lokalt.

Om vi googlar kanske vi söker efter “Bra italienska restauranger centralt i Stockholm”. Om vi använder en röstbaserad sökning kanske vi istället säger “Tipsa om den bästa italienaren nära mig”. Det här är en viktig aspekt att ta hänsyn till i arbetet med röstsökoptimering!

Relevans och kvalitet

Sökmotorernas uppgift är att leverera svar med hög kvalitet på varje sökning. I takt med att alltmer AI-genererat innehåll publiceras blir det ännu viktigare att erbjuda innehåll som verkligen möter målgruppens behov.

När vi googlar, eller söker information på annat sätt, vill vi direkt ha svar på våra frågor och behov. För att bygga förtroende för ditt varumärke är det avgörande att erbjuda relevant innehåll som fångar läsarens intresse. Innehåll som publiceras, oavsett kanal, bör alltså inte bara vara informativt, utan även engagerande. Och helst tillgängligt, även genom röstsökning. 

Nya sätt att söka påverkar både SEO och VSO

Sökmotoroptimeringens landskap förändras kontinuerligt. Även om Google har varit den dominerande sökplattformen i vår del av världen, kan det förändras när användningen av AI-verktyg och röststyrda tjänster ökar.

Redan idag ser vi att Google presenterar så bra sökresultat att vi knappt behöver lämna sökmotorn för att hitta den information vi söker. När fler börjar använda ChatGPT och Copilot är det troligt att vi söker kunskap där, i stället för att Googla. ChatGPT har redan nu en röstfunktion som är lätt att prata med och som säkert kommer att användas av allt fler framöver.

Fundera på hur dessa innovationer kan påverka sökbeteenden och anpassa er strategi därefter.

Skriv för människa, optimera för röstsök

Sökmotorer blir allt skickligare på att upptäcka och framhäva innehåll av hög kvalitet som verkligen svarar på användarnas frågor. Den som bara skriver för algoritmer kommer inte att lyckas. Du vill alltid nå fram till en människa som söker efter något. 

Genom att skriva med läsaren i åtanke och samtidigt sökmotoroptimera både för text och tal, går det att skapa innehåll som tilltalar både människor och sökmotorer.

Att optimera för röstsökning känns kanske inte prioriterat just nu, men det är klokt att rita in det på kartan. Det kommer att bli viktigare framöver. Genom att skräddarsy er strategi garanterar ni att ert varumärke inte bara blir hört, utan även förstått och värderat av er målgrupp.

Hör av dig om du vill veta mer om voice search optimization.