Vem är vad i en djungel av titlar?

08 dec 2015

Vem är vad i en djungel av titlar?

Den digitala utvecklingen har skapat en uppsjö av nya titlar. Tittar man på rekryteringsannonser förekommer många olika benämningar för samma typ av kandidater. Det leder till problem, både för rekryterare som inte förstår vad som är vad, men även hos kandidater som får svårare att välja vad de ska kalla sig.

Nischad rekrytering leder till rätt kandidat

Stockholms Skrivbyrå är en liten nischad uppstickare inom rekryteringsbranschen. Vi har god kunskap om de verktyg och kompetenser som krävs för att arbeta på en modern marknadsbyrå, men även insikt i den digitala utvecklingen. Kombinationen gör det lättare för oss att värdera och välja rätt kandidat, oavsett om det är dags för er att hitta en vikarie, konsult eller förstärka teamet med en strategisk rekrytering.

Vi vet till exempel att en riktigt vass digital marknadsförare som har följt med i den digitala utvecklingen, förstår sociala medier och har förmåga att uttrycka sig väl i text kan vara aktuell för ett flertal roller. Här är Content Manager, Creative Digital Editor, Internet Marketing specialist eller webbredaktör bara några exempel.

Titlar med liknande innebörd

Vi har samlat ihop några av de tjänster som annonseras idag och gjort en grovsortering. Allt för att tydliggöra hur många olika titlar det finns för roller som i stort sett betyder samma sak. Självklart påverkar företagets storlek och marknadsavdelningens ambitionsnivå valet av roll och hur mycket som ska rymmas inom titeln. Här har vi fokuserat på vår specialitet, det vill säga roller med fokus på digital kommunikation och som ofta innefattar en viss del skrivande:

Marknadschef

Rollerna marknadschef och kommunikationschef ligger allt närmre varann eftersom webben och de sociala kanalerna är vår tids arena för kommunikation och marknadsföring. I den digitala världen kan även marknadschefen åka på att skriva texter. Här är ytterligare några titlar som överlappar varandra:

 • Marketing Manager
 • Digital Marketing Manager
 • Marketing Communications Manager
 • Communications Director
 • Head of Marketing
 • Digital chef

Produktchef

Som produktchef eller Brand Manager behöver du ha förståelse för hur varumärken byggs i digitala kanaler och hur målgruppen kan få kunskap om produkter och tjänster online. Andra benämningar på roller med liknande uppgifter är:

 • Digital Brand Manager
 • Product Marketing Specialist
 • Technical Product Manager

Creative Director

Titlar som Creative Director och Online Creative Manager skapar strategier och har övergripande ansvar för att marknadsföring och kommunikation håller en kreativ höjd. Traditionellt innehas rollen av en riktigt vass copywriter eller Art Director.

Eftersom publiken finns online måste en Creative Director idag ha goda kunskaper om digital marknadsföring och insikt i målgruppernas beteende online. Det är därför inte ovanligt att den digitala kreativa direktören är en digital strateg med en bakgrund inom utveckling och webbdesign, eller att man istället låter en Digital Planner sköta jobbet.

Content Manager

Att arbeta med marknadsföring på webb och i sociala medier hänger ihop. Content Manager är en strategisk roll där huvuduppgiften består i att planera och oftast även producera innehåll för webben. Här finns fler roller som har många gemensamma uppgifter på sitt bord. Titeln beror på storleken och den digitala mognaden hos företaget, men även på hur stort content marketing-teamet är:

 • Webbredaktör
 • Web Editor
 • Digital copywriter
 • Content Manager
 • Content Editor
 • Content Marketing-redaktör
 • Contentansvarig
 • Inbound Marketing Specialist
 • Creative Content Editor
 • Online Content Specialist
 • Content Writer
 • Redaktör
 • Digital Redaktör
 • Marknadskommunikatör
 • Digital kommunikatör
 • Marketing Communication Specialist

Copywriter

Traditionellt har en copywriter eller reklamskribent producerat idéer och text för kampanjer, broschyrer, TV, radio och annonser. Copywriterns uppgifter kan idag lika gärna handla om att skapa innehåll för webbplatser, e-handel, bloggar, sociala medier, manus för filmer som ska spridas digitalt och poddmanus. Egentligen borde ingen skillnad göras mellan en copywriter, digital copywriter eller webbcopy eftersom en copywriter måste klara av digitala kanaler. Ofta är det en copywriter som tar någon av rollerna under rubriken Content Manager, men många kallar sig:

 • Copywriter
 • Digital Copywriter
 • Webbcopy

Social Media Manager

De övergripande arbetsuppgifterna för en Social Media Manager är att skapa engagemang och bygga relation i sociala medier. Rollen arbetar mycket nära marknadschef och Content Manager, om det inte är samma person. Ibland kombineras rollen med ansvar för PR eller företagets totala digitala närvaro. Några som har liknande arbetsuppgifter på sitt bord är:

 • Community Manager
 • Social Media Manager
 • Social Media and Digital Manager
 • Online Manager

PR-ansvarig

PR-ansvarig arbetar med att skapa att skapa god uppmärksamhet kring ett varumärke, en produkt eller ett företag. Numera förväntas PR-ansvarig även ha goda kunskaper om digital kommunikation och sociala medier. Här är fler benämningar på liknande roller:

 • PR- och kommunikationsansvarig
 • Presskommunikatör
 • Pressekreterare
 • Media Relations Manager
 • Ansvarig för PR och sociala medier

Digitalt innehåll

Här är ytterligare exempel på roller som har till uppgift att utveckla webbplats och andra digitala kanaler, främst med fokus på design, funktioner, användarvänlighet, bild och allt oftare film. I vissa fall ansvarar de även för innehåll i form av text.

 • Digital Producer
 • Webbproducent
 • Digital Specialist

E-handelsansvarig

Här är listan ännu inte särskilt lång men med tanke på den snabba utvecklingen inom e-handeln kan vi vänta oss explosionsartad tillökning av roller som dessa. För att fylla och driva en e-handel krävs hjälp av rollerna som beskrivits ovan, men den som är ansvarig för försäljningen online kan till exempel kallas:  

 • E-handelsansvarig
 • E-commerce Manager
 • E-commerce and Marketing Manager

Rekrytering och bemanning inom kommunikation och marknad

Fyll gärna på i kommentarsfältet. Saknar du någon roll eller har du en annan bild av de roller vi beskriver ovan? I takt med att marknaden mognar och de nya rollerna definieras ännu mer kommer deras benämningarna med all säkerhet att utvecklas så att de blir lättare att förstå och använda.

Behöver du bolla hur du ska definiera en ny roll på företaget? Eller vill du ha hjälp med att rekrytera eller bemanna någon av ovanstående roller? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Stockholms Skrivbyrå. Du når oss på: hej@stockholmsskrivbyra.se eller 08-5560 4200