Content marketing – vad är det?

Content marketing – vad är det?

Varför ska man arbeta med content marketing egentligen? Jo, för att det i vår digitala värld är viktigt att erbjuda relevant information och bygga långsiktiga relationer med olika målgrupper. Eftersom innehållsmarknadsföring gillas av både kunder och Google är det väl värt arbetet, om inte annat för att slippa bli omsprungna av era konkurrenter. Här kan du ta del av våra tips och skapa relevant och engagerande innehåll för en viss målgrupp. Med content marketing kan du locka varma leads och behålla de kunder ni redan har.

Content marketing betyder innehållsmarknadsföring

Vad betyder då innehållsmarknadsföring? Det kan faktiskt vara lite allt möjligt som publiceras i egna och i andras kanaler. När vi som skrivbyrå pratar om content, eller innehål, handlar det oftast om texter på webbplatsen, i bloggen, i kundtidningen eller i form av podd eller film.

Eftersom vi på Stockholms Skivbyrå är copywriters och digitala kommunikatörer blir det mest fokus på textproduktion och innehållsplanering i det här inlägget. 

Varför content marketing?

Man kan säga att content marketing handlar om att skapa relevant och intressant innehåll för olika typer av målgrupper. Tanken är att locka kunder och på sikt dra in affärer, skaffa medlemmar eller locka till engagemang av något slag. Content marketing ska:

 • skapa affärsnytta
 • vara relevant för målgruppen
 • vara till nytta för mottagaren
 • publiceras i egna kanaler och spridas i andras

För att verkligen dra nytta av arbetet med content marketing behöver innehåll publiceras löpande och över lång tid.

Content marketing – marknadsföring eller sälj?

Content marketing bygger framgångsrik kommunikation och grunden handlar det om att locka rätt människor och bjuda på kunskap. Genom att, på ett proffsigt och trevligt sätt, skriva och prata om det ni är duktiga på får ni förtroende och ökat engagemang av era följare och läsare. 

Den här texten är till exempel skriven av oss på Stockholms Skrivbyrå för att du ska få ökad kunskap om hur man kan använda metoden. Vi hoppas att den ska inspirera kring hur du kan skapa innehåll som är värdefullt.

På samma gång vill vi visa att vi har koll på ämnet. Kanske tipsar du om oss nästa gång du hör talas om någon som behöver hjälp, eller hör av dig om du märker att arbetet tar för mycket av din egen tid?

Det handlar alltså om att fånga upp ett behov och berätta att man finns istället för att försöka nå någon som inte har ett behov. Innehållet måste vara relevant för den som du vill rikta dig till. Kom ihåg:

1. Content marketing är marknadsföring på mottagarens villkor.

2. Content marketing kräver tålamod och ett genuint intresse för målgruppen.

3. Det är lättast att lyckas om man undviker rent sälj i marknadsföringen. 

Målgrupper och buyer personas

För att lyckas med innehållsmarknadsföring måste man veta vem man vill nå fram till. Hela idén med content marketing är att skapa relationer och bädda för att målgruppen hör av sig till dig den dagen hen har behov av din hjälp eller dina produkter. Eftersom målgruppen hela tiden måste vara i fokus är det klokt att vara nyfiken på de man kommunicerar med. Ofta skapar marknads- och kommunikationsteam en eller flera buyer personas för att innehållet ska kunna skräddarsys och göra att målgruppen känner att kommunikationen svarar på deras behov.

Man kan säga att en persona är en fiktiv person som symboliserar och representerar en viss målgrupp. Ju mer du lär känna din persona, desto enklare och roligare, blir det att jobba med content marketing.

Skapa en persona

Det finns många olika sätt att skapa en buyer persona. Oftast har man redan koll på vilka typer av målgrupper som är viktigast och vad de har för behov. Här kommer några frågor att fundera över:

Du kan utgå från hårda fakta som: 

 • Ålder
 • Yrke
 • Inkomst
 • Bostadsort
 • Familjesituation

Det finns många andra relevanta saker att fundera över: 

 • Drivkrafter
 • Frustration
 • Utmaningar och vardagsproblem
 • Värderingar och åsikter
 • Drömmar
 • Vanor och köpbeteende
 • Digital mognad

Planera innehåll för personas 

När du har svar på dessa frågor kan du börja skapa en Buyer Persona. Sätt gärna namn på din persona och försök hela tiden att utveckla den.

När ni har har en tydlig persona blir det mycket lättare att jobba strategiskt med:

 • planering av innehåll och produktion av en redaktionell kalender
 • prioritering när det gäller innehåll och vinklar
 • produktion av blogginlägg, white papers, guider, e-böcker, nyhetsbrev och inlägg i sociala medier
 • publicering i egna kanaler och spridning i andras

Det blir även lättare att analysera hur målgruppen svarar på det innehåll ni publicerar och arbeta löpande med att justera innehåll, idéer och planer.

Sökmotoroptimering, sökordsoptimering, SEO

Anledningarna till att content marketing är ett vinnande koncept är många. En är att löpande publicering av innehåll ökar möjligheterna att klättra hos Google och andra sökmotorer. Om du sökmotoroptimerar dina texter finns goda möjligheter att du klättrar i ranking och det ökar chanserna för att kunderna hittar till er istället för till konkurrenterna.

Workshop för effektiv content marketing

Ibland kan det vara tufft att komma igång med content marketing och få till den löpande och ganska täta produktion av innehåll som krävs. Det är inte ovanligt att det finns en massa idéer, men att det är klurigt att få till det maskineri som krävs för att få till effektiv produktion av innehåll.

När vi börjar jobba med en ny uppdragsgivare börja vi ofta med en inledande workshop för att tillsammans inventera och prioritera för att ta ett smart steg framåt. Vi brukar gå igenom målgrupper och deras behov, erbjudande, kanaler och olika strategier och metoder för att lyckas. Vi tycker också att det är viktigt att diskutera vilket tonläge texter, visuellt material och eventuella filmer ska ha och fundera över hur man bäst engagerar andra medarbetare för att skapa bra innehåll.

Content-strategi, tonlägesmanual eller SEO-texter?

Om du vill ha hjälp med att ta nästa steg på er content- eller inbound marketingresa hjälper vi gärna till. Under åren har vi stöttat stora och små företag som verkar inom olika branscher, både med strategi och ren produktion. Vi har god kunskap om digital kommunikation och marknadsföring och är genuint intresserade av affärer. Det ser vi som en förutsättning för att lyckas med den här typen av aktiviteter.

Varmt välkommen att höra av dig om du vill prata med oss!

Lär dig mer om content marketing

Fördjupande artiklar

Börja jobba med Native Advertising

Hur ska marknadsavdelningen klara löpande produktion av content?

Kom igång med inbound marketing

Så skriver du ett white paper

Content writer – därför behöver du en

Guider med praktiska tips

Gör en redaktionell plan och lyckas med din content marketing!

Snabbguide: bli en bättre skribent

Boktips!

Content Inc. – skriven av Joe Pulizzi, grundare av Content Marketing Institute

Content marketing för alla – skriven av Joakim Arhammar och Pontus Staunstrup

Alla kan skriva – 365 övningar för dig som älskar och hatar att skriva – skriven av Embla Sue Panova, Mikael Rosén och Stockholms Skrivbyrås grundare Anna Kleinwichs Magnusson