Vad är skillnaden mellan en UX-writer och en digital copy?

25 nov 2016

Vad är skillnaden mellan en UX-writer och en digital copy?

Vi har tidigare skrivit om vikten av att ta in en UX-writer tidigt i utvecklingsprocessen. Detta för att komplettera designers och utvecklare när det kommer till innehåll och struktur. En copywriter som har kunskap om digitala medier, insikter om målgruppens beteende och förmåga att förstå utvecklarens och formgivarens utmaningar är en stor tillgång. Men vad är egentligen skillnaden mellan en digital copywriter och en UX-writer? Det ska vi reda ut nu.

Vad gör en UX-writer/UX-copywriter?

En UX-writer är med och tar fram och utvecklar nya digitala tjänster och produkter. Hen arbetar i team med utvecklare och designers för att skapa bra innehåll och tydliga vägar för den som ska använda tjänsten.

En copywriter kan arbeta i alla möjliga projekt. Oftast har copyn förståelse för varumärket, strategiska mål och hur man bäst kommunicerar för att nå fram till rätt målgrupp. UX-writern har förhoppningsvis också allt detta, men dessutom insikter om vad som får oss att klicka oss vidare i appar och på webben, hur innehåll bäst struktureras, hur man bäst tar en användare genom köpprocessen och hur kommunikationen runt omkring kan stötta relationen med användare, kunder eller till exempel communitymedlemmar.

En UX-writer fokuserar framför allt på hur, var och när texterna ska synas och hur de ska utformas. Ofta gäller det att formulera budskap och instruktioner med ett givet antal tecken. Detta för att hjälpa besökare och användare rätt och öka tydligheten i tjänster och appar.

Vad gör en digital copywriter

En digital copywriter (eller mer språkligt korrekt: en copywriter som är specialiserad på kommunikation i digitala kanaler) är bra på att anpassa budskap och texter till digitala medier och kanaler.

Ofta handlar det om att skriva SEO-anpassade texter till webbplatser och sköta löpande innehållsproduktion. Copyn brukar även skriva texter till guider, white papers, bloggar, sociala medier och ibland manus till film. Den digitala copyn är duktig på både strategi och produktion och förstår hur ett företag får kommunikationen i olika kanaler att hänga ihop.

Hur hittar man rätt copywriter?

En UX-writer har sannolikt en bakgrund som copywriter med god kunskap om digitala kanaler. Men UX-writern kan även vara en webbredaktör med bred kunskap om webbproduktion och förståelse för flera bitar i projektet; design, utveckling och innehåll.

Eftersom behovet av UX-writers har ökat senaste tiden är det ofta copywriters med intresse för digital utveckling som blir involverade i utvecklingsprojekt. Den största skillnaden med att sätta texter och innehåll till en produkt eller tjänst är att arbetet sker i nära samarbete med utvecklare och designers. Ux-writern skriver till exempel det som ska stå på knappar, menyer, felmeddelanden eller instruktioner

Ett nytt sätt att arbeta

Eftersom det är en ganska ny företeelse att låta operativa innehållsproducenter och utvecklarteam skapa produkter tillsammans ser arbetsprocessen olika ut från projekt till projekt. Det finns många olika typer av verktyg och tjänster för att underlätta samarbetet och skapa effektivitet under produktionens gång. För varje projekt tar vi med oss ny kunskap till nästa.

Hör av dig!

Vill du höra med om hur vi arbetar med UX-writing eller vill du själv utveckla dina kunskaper inom UX-copy? Hör av dig till oss!