Vad är skillnaden mellan en UX-copywriter och en digital copy?

Hem/Content marketing/Vad är skillnaden mellan en UX-copywriter och en digital copy?

Vad är skillnaden mellan en UX-copywriter och en digital copy?

Vi har tidigare skrivit om vikten av att ta in en UX-copywriter tidigt i utvecklingsprocessen för att komplettera designers och utvecklare när det kommer till innehåll och struktur. En copywriter som har kunskap om digitala medier, insikter om målgruppens beteende och förmåga att förstå utvecklarens och formgivarens utmaningar är en stor tillgång. Men vad är egentligen skillnaden mellan en digital copywriter och en UX-copy? Det ska vi reda ut nu.

Vad gör en UX-copywriter?

En UX-copy är med och tar fram och utvecklar nya digitala tjänster och produkter. Hen arbetar i team med utvecklare och designers för att skapa bra innehåll och tydliga vägar för den som ska använda tjänsten.

Som copywriter har du kunskap om målgrupper, varumärkesstrategi och hur du ska kommunicera för att nå fram. Som UX-copy har du dessutom insikter om vad som får oss att klicka oss vidare i appar och på webben, hur innehåll bäst struktureras, hur man bäst tar en användare genom köpprocessen och hur kommunikationen runt omkring kan stötta relationen med användare, kunder och medlemmar.

Som UX-copy fokuserar du framför allt på hur, var och när texterna ska synas och hur de ska utformas. Ofta gäller det att formulera budskap och instruktioner med ett givet antal tecken. Detta för att hjälpa besökare och användare rätt och öka tydligheten i tjänster och appar.

Vad gör en digital copywriter

En digital copywriter (eller mer språkligt korrekt: en copywriter som är specialiserad på kommunikation i digitala kanaler) är bra på att anpassa budskap och texter till digitala medier och kanaler.

Ofta handlar det om att skriva SEO-anpassade texter till webbplatser, sköta löpande innehållsproduktion och skriva texter till guider, white papers, bloggar och sociala medier. Den digitala copyn är ofta duktig på både strategi och produktion och förstår hur ett företag får kommunikationen i olika kanaler att hänga ihop.

Hur hittar man rätt copywriter?

En UX-copywriter har sannolikt en bakgrund som copywriter med god kunskap om digitala kanaler, men ibland är UX-copyn en före detta webbredaktör med bred kunskap om webbproduktion och förståelse för flera bitar i projektet; design, utveckling och innehåll.

Eftersom behovet av UX-copys har ökat senaste tiden är det ofta copywriters med intresse för digital utveckling som blir involverade i utvecklingsprojekt. Den största utmaningen med att arbeta med texter och innehåll till en produkt eller tjänst som är under utveckling är att arbetet måste ske i nära samarbete med utvecklare och designers. Ibland innebär det att copywritern måste sitta tillsammans med en utvecklare och sätta texter till knappar, menyer, felmeddelanden eller instruktioner

Ett nytt sätt att arbeta

Eftersom det är en ganska ny företeelse att låta operativa innehållsproducenter och utvecklarteam skapa produkter tillsammans ser arbetsprocessen olika ut från projekt till projekt. Det finns många olika typer av verktyg och tjänster för att underlätta samarbetet och skapa effektivitet under produktionens gång. För varje projekt tar vi med oss ny kunskap till nästa.

Hör av dig!

Vill du höra med om hur vi arbetar med UX-copy eller vill du själv utveckla dina kunskaper inom UX-copy? Hör av dig till oss!

2018-03-28T11:26:27+00:00 25 november, 2016|Categories: Content marketing|0 kommentarer

Lämna en kommentar