Vi kan transkribering!

05 mar 2021

Vi kan transkribering!

Enkelt uttryckt handlar transkribering om att omvandla talspråk till skriftspråk. Våra transkriberingsuppdrag är vitt skilda till sin natur och kan vara allt från inspelade telefonintervjuer till vittnesmål från rättegångar som måste dokumenteras skriftligen.

Vad krävs av våra transkriberare?

Att transkribera ställer höga krav på språkriktighet, noggrannhet och inte minst snabbhet. Transkriberare arbetar inte sällan under tidspress. Ofta är innehåller konfidentiellt och vi ställer höga krav på diskretion. För att säkerställa att våra kvalitetskrav uppfylls behöver alla våra transkriberare göra ett skrivprov. Efter godkänt skrivprov matchar vi våra uppdrag med rätt person och lämplig kompetens.

Behöver du hjälp med att få över innehållet i en ljudfil till en textfil?

Då har du kommit helt rätt! Stockholms Skrivbyrå har ett stort kontaktnät av duktiga transkriberare med olika kompetenser och språkkunskaper. Hör av dig till oss på hej@stockholmsskrivbyra.se och berätta mer om vad du behöver hjälp med och hur bråttom det är, så återkommer med en offert.

Här berättar vi mer om vad transkribering är och vad en transkriberare gör.

 

söker transkriberare

Program för transkribering

Det finns många program som lämpar sig för transkribering. Flera är gratis att ladda ned och enkla att komma i gång med. Det viktiga är att det finns bra kortkommandon för att starta, pausa och spola bakåt några sekunder, för att det ska vara enkelt att lyssna om och hinna skriva. Här ger vi förslag på några program som har de kommandon och funktioner som krävs för ett smidigt arbete. Om du är ny inom yrket och vill testa att transkribera en ljudfil kan du använda den här.

  1. VLC Media Player är ett gratisverktyg för transkribering. Här skapar du egna kortkommandon för att till exempel starta och pausa.
  2. oTranscribe är en webbapplikation som underlättar transkribering.
  3. Express Scribe är ett annat bra verktyg. Om du inte redan har det kan du testa det gratis under en kort period.


Är du intresserad av att jobba som transkriberare hos oss?

För att kunna ta uppdrag som transkriberare hos Stockholms Skrivbyrå behöver vi som sagt ett godkänt skrivprov från dig. Läs instruktionerna noga innan du börjar – provet är på tid så vänta med att fylla i formuläret tills du är redo.

  1. Se till att du har laddat ned ett transkriberingsprogram till din dator.
  2. När du är redo att göra provet, klicka på länken nedan och fyll i formuläret. Så fort du har skickat in formuläret får du åtkomst till ljudfilen som vi vill att du transkriberar. Obs! Då börjar också tiden att ticka.
  3. Skriv av ljudfilen och skicka din text till transkribering@stockholmsskrivbyra.se inom en timme.
  4. Vi har som krav att du ska ange vem det är som säger vad (åklagare, vittne, rådman, efternamn etc).
  5. Om ditt skrivprov är felfritt och du har slutfört det inom en timme kommer vi att kontakta dig när vi har ett uppdrag som passar. 

Klicka här och fyll i formuläret när du är redo!


Tips för dig som vill göra testet

Se till att du har det lugnt och tyst omkring dig så att du kan höra allt som sägs i filen. Spetsa öronen ordentligt, det är lätt att missa knappt hörbara småord som ändå är de ord som gör texten begriplig. Kom ihåg att din uppgift som transkriberare är att göra en avbild av det du hör, inte rätta och korrigera det som sägs. Även om tiden är knapp är det viktigt att vara noga med stavning, kommatecken och punkt.

Lycka till och tack för att du tar dig tid!