presseddelande

Konsten att skriva en pressrelease

16 mars, 2020|

En välskriven pressrelease (eller pressmeddelande om man så vill) är ett effektivt sätt att berätta om en ny tjänst, produkt eller annan aktuell händelse som rör din verksamhet. Det är inte längre så att pressreleasen bara behöver syfta till att marknadsföra något i redaktionell media. Idag används ofta pressmeddelanden som grund för publicering i sociala medier, nyhetsbrev, bloggar och för att komma högt upp i Googles listor. Det ska din pressrelease innehålla Första gången du skriver en pressrelease är det mycket att tänka på, men när du har lärt dig blir det lättare eftersom grundstrukturen ofta är densamma. Här kommer [...]

Go to Top