personuppgifter

PUL ersätts av GDPR. Har du koll?

13 mars, 2017|

Visste du att GDPR ersätter PUL nästa år? Om du arbetar med marknadsföring rekommenderar vi att du redan nu tar reda på vad den nya dataskyddsförordningen innebär och hur det påverkar ert sätt att bygga kundrelationer idag. Varför ersätts PUL av GDPR? PUL står för personuppgiftslagen, GDPS för General Data Protection Regulation. Anledningen till att reglerna förändras är att privatpersoner ska få ökade rättigheter och insikt i hur och på vilket sätt företag och myndigheter samlar in och använder personuppgifter. Med personuppgifter menas till exempel en mejladress, telefonnummer, ip-nummer och uppgifter av mer känslig art. Vad innebär GDPR? Jämfört med PUL ställer den [...]

Go to Top