persona

Hem/Tag:persona
  • Persona

Gör målgruppen levande med personas

2021-05-24T16:21:38+02:00 25 februari, 2016|Categories: Content marketing, Tips|Tags: , , , , |

Det är svårt att nå fram med ett budskap om man inte vet vem man pratar med. Att tala med alla ökar risken för att ingen känner sig träffad. För att underlätta både strategiarbete och produktion är det smart att segmentera målgrupper utifrån personas, det vill säga fiktiva personer framtagna för att ge en tydligare bild av olika [...]