jobba på cafe

#detdigitalakontoret

21 oktober, 2015|

Frilansskribenter hör ofta till den lyckliga skara som kan packa ner dator och telefon för att jobba där det passar bäst för stunden. Ett arbetssätt som inte är öronmärkt enbart för frilansskribenter. Den digitala utvecklingen har bidragit till något av en kontorsrevolution. Bilden av kontoret som den fasta punkten i arbetslivet luckras upp och det öppnar möjligheter för än mer individanpassade arbetssätt. Mindre bundna av tid och rum Separata kontorsutrymmen med fasta arbetstider har bytts ut mot öppna kontorslandskap med flexsystem. Det fysiska konferensrummet har ersatts av telefonkonferenser, skypemöten och andra virituella mötesrum och att arbeta hemifrån har blivit en [...]

Go to Top