digitalt

Copy eller webbcopy – vad är skillnaden?

9 oktober, 2015|

En del suckar högt och utdraget åt titeln Webbcopy. Man menar att skillnaden mellan en "vanlig" copywriter och en copy som skriver för webben inte längre kan göras. Det finns en poäng i det. Ett digitalt tanke- och arbetssätt är inte längre frågan om ett val. Basen för ett företags marknadsföring bör idag vara digital – ett skifte som gör det nödvändigt för strateger och kreatörer att verkligen förstå och utnyttja de kanaler och plattformar som finns tillhands. Webbcopy, webbredaktör, copywriter eller webbskribent? Titlarna är många, men i grunden handlar det som vanligt om att förstå målgruppens behov och anpassa [...]

Go to Top