corporate storytelling

Storytelling – marknadsföring som fastnar

30 mars, 2015|

Att använda storytelling som ett sätt att bygga och stärka varumärken har blivit A och O i en värld där konkurrens genom pris inte alltid är lönsamt. Berättande som kommunikationsteknik har förutom sin varumärkesstärkande egenskap även andra styrkor: Det kan exempelvis användas för att skapa bättre sammanhållning bland anställda eller genomföra förändringar hos ett företag i kris. Berättelser har den värdefulla förmågan att förmedla både känsla och kunskap. Men framför allt: berättelser fastnar! Storytelling – från lägerelden till konferensrummet Människan har använt sig av berättande i alla tider. Långt före skriftkonsten var historieberättande ett sätt att föra kunskap, seder och [...]

Stärk ditt varumärke med storytelling

27 februari, 2013|

Corporate storytelling handlar inte om att berätta sagor, utan om att förpacka företaget, produkten eller varumärket dramaturgiskt. Konkreta och målande berättelser fastnar i målgruppens minne och kan färdas långt från mun till mun. De som sysslar med reklam vet att storytelling fungerar. Det säljer. På lång och kort sikt. I alla tider har riktigt bra historier spridits och överlevt genom att de har återberättats. Ikea är ett exempel på ett företag som har lyckats med sin storytelling. De flesta har hört någon historia om varuhuset och Ingvar Kamprad och det är ingen slump. Ikea arbetar aktivt med att förpacka medarbetares [...]

Go to Top