content-strategi

Hur ska marknadsavdelningen klara löpande produktion av content?

8 november, 2016|

Att börja arbeta med content marketing eller inbound marketing innebär ofta stora förändringar. Både i arbetsrutiner och tankesätt. Det handlar om att förflytta fokus från enstaka satsningar och printkampanjer till ett långsiktigt och löpande arbete med innehållsproduktion för digitala plattformar och kanaler. Ibland behöver man först och främst utbilda marknadsteamet i hur man kan arbeta effektivt med content-produktion. Som utgångspunkt behövs även en content-strategi som utvärderas och analyseras kontinuerligt. Ett gott råd är att ha en inledande workshop för att få med alla på banan från start och se till att ni jobbar åt samma håll. Här kommer ytterligare tre [...]

Go to Top