Storytelling – marknadsföring som fastnar

30 mar 2015

Storytelling – marknadsföring som fastnar

Att använda storytelling som ett sätt att bygga och stärka varumärken har blivit A och O i en värld där konkurrens genom pris inte alltid är lönsamt. Berättande som kommunikationsteknik har förutom sin varumärkesstärkande egenskap även andra styrkor: Det kan exempelvis användas för att skapa bättre sammanhållning bland anställda eller genomföra förändringar hos ett företag i kris.

Berättelser har den värdefulla förmågan att förmedla både känsla och kunskap. Men framför allt: berättelser fastnar!

Storytelling – från lägerelden till konferensrummet

Människan har använt sig av berättande i alla tider. Långt före skriftkonsten var historieberättande ett sätt att föra kunskap, seder och traditioner vidare till kommande generationer. Det var även ett sätt att stärka känslan av tillhörighet och gemenskap i gruppen.

Man skapade ett ”vi” för att skilja ut sig från andra stammar och upprätthålla en egen kultur. Idag gör företag precis samma sak, det kallas corporate storytelling. Med hjälp av berättelser fångar man upp kärnan i verksamheten och skapar en identitet. Man måste ju se till att skilja ut sig från konkurrenterna.

Vem har inte hört berättelsen om hur Ikea började med en ung Ingvar Kamprad och hans vingliga cykel i Älmhult? Berättelser kan plockas och användas som de är eller belysas från ett speciellt (önskvärt) perspektiv. Storytelling handlar helt enkelt om att berätta det man vill att folk ska komma ihåg, och krydda lite extra där det behövs.

Hur kan man använda storytelling?

En välbyggd och stark historia kan färdas långt. Vi vet redan att företag gärna laddar sitt varumärke med berättelser i syfte att positionera sig. Men man kan använda storytelling på fler sätt: till exempel för att marknadsföra en specifik produkt eller för att skapa en ökad samhörighet hos anställda. Storytelling kan även fungera som ett mer lättförståeligt alternativ till fasta regelverk över hur man ska agera i olika situationer.

För att ta Apple som exempel, Steve Jobs är så djupt präglad i Apples företagskultur att hans personlighet fungerar som en måttstock. ”Hur skulle Steve gjort?” blir ett motto att gå efter när man undrar vilket sätt som är det rätta.

Behöver du hjälp?

På Stockholms Skrivbyrå har vi ett stort gäng duktiga copywriters, författare och skribenter som specialiserat sig på storytelling. Vi kan hjälpa dig att hitta och vässa de berättelser som redan finns i er verksamhet så att de börjar arbeta för era mål och syften. Kontakta mig om du vill veta mer: anna@stockholmsskrivbyra.se eller 0708-318511