Sökmotoroptimera på svengelska – hiss eller diss?

23 apr 2019

Sökmotoroptimera på svengelska – hiss eller diss?

Ogillar du att blanda in engelska begrepp i dina svenska texter? Då är du inte ensam. Många anser att engelska begrepp som används i svensk text när det finns svenska motsatser vittnar om ett skralt vokabulär, eller kanske till och med brist på kunskap. Vi menar att det kan vara precis tvärtom. För trots att det finns svenska varianter används de engelska orden allt oftare – och det är ingen slump.

Driv affärer genom att använda rätt ord

Att engelska ord tar större plats beror på att de används mer frekvent och på fler ställen runtom på nätet, och därmed är lättare att ranka högre på. Genom att använda de begreppen som är vanligast förekommande är chansen naturligtvis större att ni lyckas driva in fler nya affärer och locka nya kunder till er webb.

Kanske är det här en av anledningarna till att svenska språket allt mer influeras av engelskan. Engelska ord används i svenskan och får svenskifierade varianter i allt större utsträckning.

Om du vill ranka högt på Google, och det vill du såklart, är du ibland illa tvungen att använda engelska begrepp framför svenska. Det är idag inte ett tecken på att du har dålig koll på det svenska språket – utan visar att du har koll på hur man använder språket på ett så effektivt och lönsamt sätt som möjligt!

Hur gör man för att ranka högt hos Google?

För att bli hittad på Google behöver verksamheter idag ta reda på vad potentiella kunder söker efter, och sökmotoroptimera därefter. Det innebär först och främst att en analys måste göras. Fundera över vad kunder och besökare söker efter, men också vilka ord ni vill hittas på. Snegla på konkurrenter och branschkollegor, och ta reda på hur de positionerar sig. Vilka ord rankar de högt på? Är det värt för er att försöka ranka högre eller är det ett smartare drag att satsa på andra ord?

När analysen är gjord och sökord och -fraser är utvalda är det dags att börja anpassa innehållet – och fylla era texter med relevanta begrepp.

Här kan du läsa mer om hur du kan sökmotoroptimera dina texter maximalt. 

Och här kan du kika på de svengelska begrepp som trendar just nu. 


Vad tycker du om svengelska ord och har du koll hur du ska sökmotoroptimera? Hör av dig till oss på hej@stockholmsskrivbyrå.se för att prata mer om saken!

Vill du lära dig mer om skrivande och digital kommunikation?
Prenumerera på vårt månadsbrev!