Skrivkurs för egenföretagare

20 maj 2013

Skrivkurs för egenföretagare

Stockholms Skrivbyrå håller en skrivkurs för entreprenörer och egenföretagare som vill utveckla sitt skrivande. För den som kan skriva finns det idag stora möjligheter att sköta företagets marknadsföring utan att det blir dyrt. Dessvärre kan ett varumärke ta stor skada om texterna inte är korrekta.

Utnyttja sommaren till att fundera över höstens marknadsföring, utveckla ditt eget skrivande och producera texter som kan användas för att bygga varumärke och driva affärer.

Vår sommarkurs har följande upplägg

-Kursen startar med en halvdags workshop i Stockholm den 27:e juni 2013 kl. 09-12. Vi påbörjar arbetet med att ta fram en enkel kommunikationsplan för ditt företag.

Följande tre kurstillfällen sker på distans:

-Uppgift 1: Skriv ett pressmeddelande. Hur hittar du nyheter? Vad är vinkeln? Sätt rubrik och nå journalisterna.

-Uppgift 2: Förbättra dina webbtexter. Anpassa texterna efter målgruppen och fundera över vilken ton texterna ska ha. Du får verktyg för att skriva bättre och inblick i de vanligaste fallgroparna.

-Uppgift 3: Marknadsför ditt företag med Corporate storytelling. En bra företagsberättelse kan skilja ditt företag från konkurrenterna.

-Kursen avslutas med en fysisk träff i form av halvdag i Stockholm. Vi förankrar det du lärt dig och börjar arbeta med företagets kommunikationsmål inför hösten. Vi ses den 6 september kl. 09-12.

Under distansövningarna i vår skrivkurs får du personlig feedback från kursledarna och möjlighet till diskussion i vår facebook-grupp.