Skrivcoaching för dig som skriver i jobbet

Skrivcoaching för dig som skriver i jobbet

Har du tröttnat på dina egna formuleringar, fastnat i branschlingo eller helt enkelt tappat fart och lust för att skriva? Då är det dags att ta hjälp av en skrivcoach. Skrivandet behöver ju, som så mycket annat, underhåll och omvårdnad för att utvecklas.

När pressen på jobbet är som högst brukar textproduktionen flyttas ner på priolistan. Kanske sitter du där kvällen innan deadline med ett tomt dokument och en klump i magen. Hur blev det så här – igen? Skrivande handlar ofta lika mycket om framförhållning och metod som kreativitet och flow. Med våra skrivcoacher får du den inspiration och de verktyg som just du behöver.

Behöver du avlastning? Låt någon av våra skribenter skriva de texter du inte mörtar med!

Skrivcoachning i tre steg 

Med en handledare, en personlig utvecklingsplan och olika typer av skrivuppgifter får du under coachningens gång handfasta råd och  hjälp på vägen för att få upp farten och skriva bättre texter. Din handledare? En copywriter, skribent eller journalist – ett skrivproffs helt enkelt! Din coachning sträcker sig över fyra veckor och du får övningar med både muntlig och skriftlig feedback löpande. Så här går det till:

STEG 1 – Vilken skrivcoachning behöver du?

Under ett första möte berättar du om dina utmaningar inom skrivande och vi sätter tillsammans upp mål och en plan. Finns det några speciella områden du skulle vilja utveckla – exempelvis kommunikation i  sociala medier, skriva blogginlägg eller pressmeddelanden? Vill du utveckla din kreativitet, din effektivitet eller ditt språk? Vi utgår från dina specifika behov, svagheter och styrkor och övningarna tas fram. Du får själv vara med och sätta ambitionsnivån. Hur mycket tid kan du lägga på detta? Om du har ont om tid kan vi sätta ihop ett program där du arbetar med de texter du ändå ska skriva i jobbet, detta för att du ska bli specialiserad på den typen av text och för att du ska lära medan du jobbar.

STEG 2 – Skrivcoachning, skrivövningar och feedback.

Dags att skri-(v)-da till verket! Under de fyra veckorna som din coachning pågår får du arbeta löpande med fyra skrivövningar. Övningarna skickar du till din skrivcoach som återkommer med skriftlig feedback. Du får en ny uppgift varje vecka och feedback på inlämnad övning veckan därpå.

STEG 3 – Avslut, utvecklingssamtal och tips för framtiden

Efter fyra veckor har du ett nytt möte med din skrivcoach. Ni talar igenom dina styrkor och svagheter och du får råd och tips om hur du kan fortsätta utveckla ditt skrivande på egen hand.  Med ny inspiration och fler verktyg är du nu en mer självsäker och motiverad skribent!

Hör av dig till oss om du är intresserad av skrivcoachning