Skriva bra texter som engagerar – 10 tips!

17 mar 2021

Skriva bra texter som engagerar – 10 tips!

Idag möts vi av oerhört mycket innehåll i digitala kanaler. Vi drunknar på sätt och vis i information och sorterar bort mycket för att hinna och orka med. För att fånga intresse måste du vara kortfattad och samtidigt konkret med vad du erbjuder för värde. I det här blogginlägget ger vi 10 tips på hur du skriver bra texter som engagerar!

1. Bestäm vad du ska säga innan du börjar skriva

Det kan låta trivialt och som en onödig sak att lägga ner extra tid på. Det är väl bara att börja skriva? Men att skriva bra texter gör du endast om du har definierat ditt syfte och mål och framförallt att du har förståelse för din målgrupp innan du sätter igång.

Det kan vara knepigt att definiera vad du vill nå fram med i din text, särskilt om du skriver om ett komplext ämne. Fundera på vad ditt innehåll betyder i det stora hela. Anpassa exempelvis innehållet efter var mottagaren befinner sig i köpresan. Vad är det för typ av person som läser och vilka förkunskaper har hen om ämnet? Det finns ingen poäng med att bre ut sig i exakta detaljer om inte mottagaren behöver veta det. Allra bäst lyckas du om det finns en övergripande plan för innehållsarbetet. Då får du en bättre förståelse för hur du ska anpassa texten.

Svara på dessa frågor innan du börjar skriva:

 • Vad är syftet och målet med texten?
 • Är mitt innehåll en del av en större plan?
 • Var i köpresan befinner sig mottagaren?
 • Vad behöver mottagaren veta?

2. Bra texter har en struktur

För att din text ska bli lätt att ta till sig är det bra att det finns en struktur. Ett tips är att bygga texten genom att tänka ut mellanrubriker först och bestämma vad de olika styckena ska handla om. Mellanrubrikerna kan du bygga genom att fundera på vad läsaren kommer in med för frågor. Rubriker och mellanrubriker gör det lätt för läsaren att skapa sig en bild av innehållet.

Skriver du för sociala medier ska du redan i första meningen vara tydlig med vad det handlar om. I nästa mening kan du vara mer beskrivande för att sedan avsluta med en tydlig call to action.

3. Hjälp din läsare och ha målgruppen i åtanke

Det finns en risk att överskatta läsarens intresse då man själv är väldigt insatt och intresserad av ämnet. Precis som vi skrev i punkt 1 är det viktigt att ha målgruppen i åtanke och vilken nivå av kunskap läsaren är på. Det finns ingen poäng med att fördjupa sig för mycket i fel skede. Sitter dessutom man på en mindre skärm och läser finns det inte alltid rum för att läsa en lång och fördjupad text. Kanske ska du bli mer komplex i ett senare skede i form av en guide? En bra tumregel är att skriva utifrån vad du tror att målgruppen vill höra snarare än vad du själv vill ha sagt.

4. Börja med det viktigaste

Det finns en uppfattning om att man inte ska bjuda på för mycket på en gång och inte avslöja guldet förrän i slutet. Möjligen kommer det från filmer och litteratur där man ska hålla kvar tittaren eller läsaren genom att väcka frågor och spänning inför hur allt ska sluta. Pratar vi digital kommunikation säger vi tvärtom! Där ska du avslöja guldet i första meningen. Eftersom det går så snabbt när vi tar del av innehåll måste du vara tydlig med läsaren ska ta del av.

5. Skriv en lockande och tydlig rubrik

För några år sedan var det vanligt med så kallade clickbait-rubriker, främst i nyhetsmedier och på viralsajter, där främsta syftet var att driva klick. Det kan kännas lockande att skriva en sensationell rubrik som garanterar klick, men det garanterar definitivt inte att dina läsare kommer att ta del av ditt innehåll. I värsta fall känner de sig snuvade på vad de blivit lovade och de tappar förtroendet för dig och ditt varumärke.

Rubriker kan vara knepiga. Du har ett begränsat antal tecken att röra dig med, samtidigt ska du få med mycket. Du ska väcka intresse och samtidigt sammanfatta innehållet. I många fall bör rubriken även vara SEO-anpassad och kan ibland behöva ha med ett produkt- eller företagsnamn. Men det viktigaste är att rubriken skapar rätt förväntningar och fångar in rätt läsare. Här hittar du inspiration om hur du skriver en bra rubrik.

Våra tips för att skriva bra rubriker:

 • Få in minst ett ord som är ovanligt och intresseväckande
 • Använd inte för abstrakta ord.
 • Undvik adjektiv och använd verb
 • Skriva flera rubriker och välj ut den bästa
 • Skriv rubriken sist när du har koll på innehållet

6. Fånga det viktigaste i inledningen

Rubriken ska främst väcka intresse och locka in rätt läsare. Inledningen eller ingressen till en längre text, exempelvis ett blogginlägg ska ge förståelse för vad texten handlar genom en kortare sammanfattning. Ta även chansen att locka läsaren med ett löfte om vad texten bjuder på!

7. Varva korta och långa meningar

Är en text omständlig att läsa kan det förstöra engagemanget. Varva korta och långa meningar för att få ett trevligt flyt. Korta meningar kan vara effektfulla men blir jobbiga att läsa om de kommer för ofta. Om du har svårt att avgöra om texten har flyt så är kan du låta någon annan läsa. Har du inte möjligheten kan du testa att läsa texten högt för dig själv. Hör du själv orden är det lättare att upptäcka när en mening är rörig och krånglig.

8. Variera texten och skapa luft

Läsaren kommer att skumma igenom texten innan de bestämmer sig för om det är intressant nog att ta del av. Genom att skriva texter som är strukturerade och läsvänliga har du större chans att fånga läsare. Google är dessutom förtjust i luftiga och läsvänliga texter.

Variera texten med:

 • Konkreta mellanrubriker
 • Styckesindelningar
 • Punktlistor
 • Länkar till andra artiklar

9. Våga rensa!

Gå igenom din text och läs den med kritiska ögon. Ta bort allt som inte är nödvändigt och slipa på meningar som kan bli kortare och få bättre flyt. Din text tjänar alltid på att du vågar stryka. Det blir ofta bättre om du skriver av dig först och får fram de riktiga guldkornen i texten och för att efteråt gå tillbaka och redigera bort det som inte behövs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ta ett sista varv med texten

Ta ett sista varv för strama till texten. Känns det övermäktigt att titta på flera saker samtidigt kan du läsa texten flera gånger och fokusera på en sak i taget. Exempelvis kan du börja med att stryka överflödiga småord som exempelvis ”lite”, ”så” eller ”ju”.  Det är också lätt att hänt att använda ord som ”nästan”, ”ganska” eller ”lite”. De orden behövs inte!

Skriv om meningar som säger samma sak och formulera om meningar till mer direkt tilltal. Skriv till exempel ”Vi skriver om” istället för ”Vi kommer att skriva om”.  Se till sist över om du kan ändra tråkiga ordval för att få en det mer varierat. Det gör du enkelt genom att söka på synonymer.

Vill du ha professionell hjälp med ditt innehåll?

Hör av dig till oss på hej@stockholmsskrivbyra.se! Vi kan hjälpa dig med produktion av engagerande texter som lockar till läsning.