Skriv en bra brief till byrån – 10 tips

29 apr 2021

Skriv en bra brief till byrån – 10 tips

Ska du beställa något från reklam- eller kommunikationsbyrån är det viktigt att du formulerar vad du vill åstadkomma och där kommer briefen in. Genom att skriva en bra brief sparar du både tid och pengar och byrån får bättre förståelse för ert behov. Även du som uppdragsgivare vinner på att formulera ert problem. Då blir det lättare att jobba på en lösning.

Skriv briefen tillsammans med byrån

Det kan kännas svårt att skriva en brief i början av ett projekt. Det är inte säkert att ni vet exakt vad ni vill kommunicera och hur ni ska nå ert mål. Därför kan en lösning vara att formulera briefen tillsammans med byrån. Däremot behöver den inte vara ristad i sten. Se briefen som ett diskussionsunderlag och ett levande dokument. Men oavsett om ni skriver den själva eller tillsammans så finns det några punkter ni bör ha med. Kom ihåg att den inte behöver vara lång, (brief översätts faktiskt till kort). Det räcker med några rader per punkt. Nu kör vi!

1. Beskriv företaget och uppdraget

Går du in i ett nytt samarbete med en byrå ska du beskriva ert företag och vad ni erbjuder. Berätta kortfattat om er verksamhet, er historia och era produkter och tjänster. Men beskriv framförallt vad uppdraget handlar om. Vet du vad som ska produceras eller behöver byrån hjälpa dig att komma fram till det?

2. Lista dina kontaktpersoner

Vilken eller vilka kontaktpersoner ska byrån vända sig till i projektet? Skriv ned alla i projektgruppen och deras roller i en lista. Vårt tips är att inte involvera för många. Ha bara med dem som har tydliga ansvarsområden för projektet.

3. Beskriv syfte och mål i briefen

Kom fram till syftet genom att formulera varför projektet ska göras. Vilka problem ska ni lösa? Men akta dig för att beskriva vad du tror är lösningen. Det kommer ni fram till tillsammans med byrån. Målet kan kännas snarlikt med syftet men det är inte samma sak. Målet beskriver resultatet ni vill uppnå och det ska gå att mäta! Det är inte helt självklart att du vet vad syftet eller målet är i början men genom briefen får du alltså möjlighet att formulera det.

4. Beskriv ert budskap

Ställ dig frågorna: vad vill vi säga och vad är våra viktigaste budskap? Om ni har flera, rangordna dem tydligt i briefen. Här har du en chans att fundera på vad du verkligen vill säga och vilket spår du vill följa.

5. Ange dina målgrupper

Beskriv vilken eller vilka målgrupper som ska ta del av kommunikationen som byrån tar fram och vilka behov ni ska tillmötesgå. Ange inte bara ålder och kön på målgruppen, utan beskriv också behov och beteende. Besvara därför dessa frågor i briefen:

  • Vad är målgruppens beteenden?
  • Vad ska de veta, tycka, känna och göra?
  • Är det en helt ny målgrupp?
  • Har ni personas som speglar målgruppen?

6. Bifoga tonalitetsguiden

Samla ihop allt som byrån kan behöva för att kommunikationen ska stämma överens med er tonalitet. Bifoga tonalitetguide, eller en så kallad tone-of-voice-guide tillsammans med briefen om det finns en. Gå gärna igenom den tillsammans med byrån om ni inte har ett samarbete sedan tidigare.

7. Formulera CTA (Call to Action)

Vad vill du att mottagaren ska göra när den nås av kommunikationen? Ska den exempelvis anmäla sig till något eller klicka sig vidare någonstans? Innan du kan formulera detta måste du ha satt upp ett mål.

8. Beskriv omfattningen

Beskriv de olika delar som omfattas i uppdraget och uppskatta hur lång tid produktionen kan ta. Men har du inte full koll på omfattningen i det här läget så gör det förstås ingenting, det kommer ni fram till tillsammans.

9. Förse byrån med underlag

Förse byrån med det underlag som behövs, eller beskriv i briefen var underlaget finns tillgängligt. Har ni tidigare kommunikation som byrån kan utgå från eller inspireras av?

10. Sätt en tidsplan

En viktig del i att skriva en bra brief är att sätta en tidsplan. När ska allt vara levererat? Ska det levereras i olika etapper och ska projektet synkroniseras med andra aktiviteter?

Vi önskar dig lycka till med briefen!

Vill du ta in proffs för ditt innehåll?

Hör av dig till oss på hej@stockholmsskrivbyra.se! Vi kan hjälpa dig med produktion av engagerande texter som lockar till läsning.