Säg hejdå till krångliga texter

25 sep 2015

Säg hejdå till krångliga texter

Vi vet alla hur det är att få en krånglig text i knät. När varje rad måste studeras minst tre gånger för att polletten ska trilla ner. När tunga ord bildar skrämmande hopskrivningar som standardiseringsarbetsprocessen. Standardiseringsarbetsprocessen är ett ord man inte vill läsa högt.

I en välskriven text är innehållet anpassat efter den som ska läsa. Den innehåller tillräckligt mycket information för att läsaren utifrån sina förkunskaper ska kunna följa med och förstå budskapet. Enkla texter fyller sin funktion utan att förminska eller förvirra mottagaren. Toppen, eller hur? Så varför finns det ett ändlöst hav av krångliga texter där ute?

Svårt = trovärdigt?

Så här skriver Språkkonsulten Jenny Forsberg i sin bok Tydliga texter:

En skribent som använder onödigt krångliga ord kan ha många anledningar, här kommer några exempel:
•    Hen tycker att det låter finare.
•    Hen tror att man måste uttrycka sig på det sättet.
•    Hen förstår inte vad texten egentligen betyder.
•    Hen vill undvika ett känsligt ämne.

Ibland tror vi att vi behöver skriva krångligt och svårt för att framstå som trovärdiga. Effekten blir ofta den motsatta. Genom att kräva för mycket av din läsare riskerar du att din text överges. Den blir helt enkelt för jobbig att ta till sig.

Så undviker du fallgroparna!

Då och då behöver vi använda ett specialiserat språk när vi skriver, om det till exempel rör sig om branschspecifika begrepp, juridiska texter eller akademiska avhandlingar. Men det är inte bara tunga ord och facktermer som kan göra en text svårläst, ibland handlar det snarare om problem med uppbyggnad.

Försök att alltid tänka på det här när du skriver:

  • Ha mottagaren i åtanke – vem ska läsa texten och vilka förkunskaper har personen? Behöver du förklara något närmare?
  • Håll meningarna korta, enkla och raka – var inte rädd för att dela upp långa meningar och använda kommatecken och punkt.
  • Använd aktiv form istället för passiv – skriv hellre “Ladda ner guiden här” istället för “Guiden finns för nedladdning här”.
  • Läs texten högt – ofta märker vi inte av krångliga meningar förrän vi hör dem i talspråk.

Språk är makt

Kom ihåg att språk har makten att exkludera eller inkludera. När du skriver en text med massor av tunga ord och svår meningsbyggnad kan du få läsaren att känna sig liten och dum på tre meningar. En enkel och tydlig text bjuder istället in och bekräftar sin läsare. Då går även budskapet fram.

Klart som korvspad, eller hur?