Hur skriver man klarspråk?

25 jan 2017

Hur skriver man klarspråk?

Att tala klarspråk innebär att man säger rakt ut vad man menar, utan krusiduller eller förvrängningar. Men klarspråk är även ett begrepp inom kommunikation som betyder att man skriver med ett vårdat och lättbegripligt språk för att inkludera alla. Oftast förekommer klarspråk i myndighetstexter som i sin natur behöver vara enkla att förstå. Men klarspråk kan även användas i andra sammanhang, som i produkttexter, vägbeskrivningar eller kundmejl som behöver vara begripliga och lättillgängliga.

När man själv är väl insatt i ett ämne är det lätt att bli “hemmablind” för sin egen text och sitt eget språk. Krångliga ord och interna termer kan leta sig in utan att man märker det. Därför är det viktigt att alltid ha läsaren i tanken när man skriver klarspråk och uttrycka sig så att alla förstår oavsett kunskapsnivå.

Det finns mycket man kan göra för att skriva klartspråk, här är fem tips!

1. Skriv i aktiv form

Det går att dela upp verb i två former: aktiv och passiv. Meningar där verbet står i aktiv form är oftast enklare att ta till sig eftersom de kräver en aktör. På så vis känns de mer “levande” och läsaren behöver inte fundera på vem som gör något.

Skriv inte:  Det beslutades att en medlemsavgift ska betalas av alla medlemmar. (passiv)

Skriv hellre: Ledningen beslutade att alla medlemmar ska betala medlemsavgift. (aktiv)

2. Skriv korta meningar

Med evighetslånga meningar är risken stor att du tappar både läsaren och budskapet på vägen. Korta meningar är mer slagkraftiga och enkla att ta till sig. Så fram med rödpennan och våga sätta punkt!


3. Anpassa texten efter läsaren

Tänk på vem du skriver för. Vad har läsaren för kunskaper inom ämnet, språkfärdigheter och behov? Läsaren ska få svar på sina frågor och aldrig behöva läsa en mening två gånger.


4. Förklara långa och krångliga ord

Krångliga ord och långa sammansättningar kan göra att din läsare tappar flytet och tvingas stanna upp mitt i en mening. Istället för att skriva t.ex blodsockerprovtagningsmaskin, skriv hellre maskin som testar blodsockret.


5. Låt verb och subjekt komma tidigt i meningen

Som läsare tenderar vi att tappa den information som hamnar före verbet och subjektet. Vi vill gärna få reda på vad som görs och av vem innan vi kan bearbeta den information som just serverats.

Skriv inte: Information till alla anställda om morgondagens konferens kommer snart från oss.

Skriv hellre: Vi ger dig snart mer information om morgondagens konferens.

 

Mer om klarspråk!

Nudging – ett subtilt sätt att påverka

Behöver du göra det krångliga enkelt?

Vi på Stockholms Skrivbyrå har flera duktiga skribenter och språkkonsulter som kan hjälpa ditt företag med att skriva klarspråk. Hör av dig till oss på hej@stockholmsskrivbyra.se eller 08-5560 4200