Så skriver du en bra rubrik

Så skriver du en bra rubrik

Det sägs att man bara har ett par sekunder på sig att locka en läsares intresse. Oavsett hur välarbetat ditt blogginlägg, din Facebookuppdatering eller ditt nyhetsbrev är rent innehållsmässigt, blir därför en bra rubrik helt avgörande för att effektivt nå dina önskade mottagare och fånga deras nyfikenhet. Men hur ska du då sticka ut ur bruset på sociala medier, i mail-inkorgar och på webbsidor? Vi har svaret! Med några enkla knep tar du enkelt fram en intresseväckande och engagerande rubrik anpassad till din målgrupp och ditt innehåll.

Hitta nyckelorden!

Om du inte redan har hittat den röda tråden i vad du vill kommunicera: börja med brödtexten. Därefter är det mycket enklare att lokalisera vad ditt budskap faktiskt handlar om, och underlätta för läsaren genom att kärnfullt summera ditt budskap på en rad.

Även om du inte är klar med din text skadar det inte att börja spåna på 1-5 rubrikförslag. Särskilt om du inte är helt säker på vad din text kommer att handla om – då kan rubriken guida dig vidare till en tydlig och röd tråd.

Pröva olika stilar

Det viktiga är att få ur sig även de dåliga rubrikerna – hellre hundra dåliga rubriker och en bra än inga alls. Fem klassiska rubrikstilar som du kan experimentera med är följande:

 • Manualen
  Exempel: 5 enkla steg till en bättre rubrik
  Du ger mottagaren trygghet i hur hen steg för steg får lösningen på sitt problem serverat i brödtexten som följer.
 • Nyheten
  Exempel: Fyra av fem läser rubriken, men endast en läser brödtexten.
  Du väcker intresse med ett nyhetsvärde som sporrar mottagaren att läsa vidare.
 • Frågan
  Exempel: Hur skriver man en bra rubrik?
  Du insinuerar att svaret på ett problem mottagaren söker finns i texten.
 • Uppmaningen
  Exempel:  Bli bättre på rubriksättning!
  Du talar till direkt och självsäkert till mottagaren med konkreta tips på lösningar.
 • Bekännelsen
  Exempel: Med hjälp av de här enkla stegen fick mina rubriker genomslag
  Du talar ur en säker källa och faktiska resultat, exempelvis från en tidigare kund eller renommé som kan stå bakom ditt innehåll.

Var tydlig och koncis

Använd hellre fler och korta verb än många och långa adjektiv. Lämna fördjupningen till brödtexten där du har mer utrymme för utveckling. Rubriken är till för att mottagaren snabbt och lättillgängligt ska kunna sammanfatta ditt budskap och klicka sig vidare av intresse.

Gör en checklista!

Allra viktigast är att rubriken talar till den målgrupp du vill nå. Sätt dig in i mottagarens huvud och fråga: skapar min rubrik …

– …en lösning på ett problem
– …ett svar
– …en nyckel
– …nyfikenhet
– …något som behövs akut

Rubriker kommer inte som ett brev på posten. Det krävs metod, kvantitet och bearbetning för att tillslut hitta den som passar bäst. Använd våra tips så kommer du en bra bit på vägen!

Om kreativiteten sinar

Har du testat ovanstående tips och känner fortsatt inspirationstorka? Prova att byta skrivformat! Ofta blir ett tomt, ekande dokument din största fiende, så ett bra och enkelt steg är därför att lämna det statiska tangentbordet för det följsamma pappersarket. Handen är kroppens mest kreativa verktyg och kan ses som ett sinnesorgan, precis som ögon och öron. Ju mer du aktiverar dina händer, desto mer underlättar du för din kreativitet – och dina rubriker!

Mer hjälp?

Känner att du vill ha mer och professionell hjälp? Hör av dig till oss på hej@stockholmsskrivbyra.se! Vi kan hjälpa dig med produktion av både rubriker som lockar till läsning såväl som fullständigt innehåll. 

Mer läsning