Så lyckas du med höstens workshop!

Hem/Guider, Tips/Så lyckas du med höstens workshop!

Så lyckas du med höstens workshop!

Man kan hålla i en workshop på hundratals olika sätt, och ofta är det sättet du lägger upp den på som avgör hur nöjda dina deltagare blir. Om den hålls på plats eller digital har inte så stor betydelse. Det viktigaste är att en workshop resultera i nya insikter, kunskapsdelning och lust att komma vidare. För att lyckas krävs planering.

Så, vad är viktigast för en lyckad workshop?

Syfte och mål är, som för all lyckad kommunikation, centrala frågor när du förbereder din workshop. Men det är inte enbart den här typen av frågor som kommer avgöra hur bra din workshop blir. En lyckad workshop hänger på att du lyckas aktivera och engagera deltagarna. Ditt uppdrag är att få dem att tänka i nya banor, hitta inspiration och komma framåt.

Här nedan har vi punktat några av våra bästa tips för att få dina kunder eller kollegor att lämna med en välfylld verktygslåda i handen och lust att använda ny kunskap. Oavsett om det sker via länk eller lokal. Lycka till!

1. Hitta workshop-stämningen 

Att inleda en workshop med att avdramatisera är ingen dum idé. För att deltagarna ska vilja och våga vara aktiva i workshopen är en lättsam och skön stämning viktigare än vad man kan tro. Det finns massvis med övningar som hjälper till att skapa ett rum där deltagarna vågar bidra och känner sig engagerade. Alla ögon är på dig i början, och din energi kommer att smitta av sig. Fundera över syftet med workshopen och fundera igenom vilken ton du vill sätta. En övning som gör att alla kommer till tals tidigt, kommer att skapa bättre diskussioner. 

2. Innehållet ska fungera för alla 

Ibland har deltagarna olika nivåer av förkunskap i ämnet. Se därför till att innehållet fungerar oavsett kunskapsnivå. Det gör man bäst genom diskussioner och övningar där deltagarna får möjlighet att arbeta själva och ta sig an övningarna utifrån sina förutsättningar. Varva gärna övningar och diskussioner med föreläsning så att tempot blir bra och överraskande. Då minimerar du risken för att någon blir rastlös, samtidigt som du ser till alla får chansen att utveckla tankar utifrån tidigare kunskap och erfarenhet.

3. Början och slutet är viktigast 

Det är i början och slutet som deltagarna kommer att vara mest mottagliga för ny information. Det är också ofta just början och slutet man tar med sig ut ur rummet efter en föreläsning eller workshop. Att tydliggöra syfte och mål med workshopen är skapar bättre förutsättningar att skörda den samlade kunskap som finns i rummet. Att avsluta med reflektion är klokt. hur många gånger har du inte kastat dig rakt in i mejllådan efter en föreläsning och tappat bort de värdefulla tankar och idéer du hade. Lägg in tid för en reflektionsövning på slutet!

4. Låt kreativiteten flöda

Att ta till knep som att flytta om möbler, ta bort bord, be alla att stå upp eller sitta på golvet, ta på knasiga hattar eller glasögon kan få folk att slappna av och bli mer kreativa. Men det gäller att känna in gruppen, för den typen av övningar passar ibland inte alls. Att byta miljö och låta deltagarna byta plats för att blanda folk är nästan alltid positivt. Uppmuntra alltid till att stänga av mobiler och stänga ner maillådan för bättre fokus!

5. Lämna komfortzonen

Nya idéer kommer ur nya tankebanor. Övningar som uppmuntrar till detta ofta är både roligt och givande. En övning kan vara att be folk vara någon annan. Det kan vara att låta en person vara den som ifrågasätter allt, och en annan den som nämner alla fördelar med något. Eller att låta projektledaren få vara koordinatorn, och kreatören ekonomichefen – och vice versa. Om idéer och diskussioner blir för yviga eller ovidkommande, parkera dem på en white board och låt dem vila till ett annat tillfälle.

Vill du ha hjälp med att hålla workshop inom skrivande, kommunikation eller marknadsföring, hör av dig till hej@stockholmsskrivbyra.se!

2020-08-17T15:50:54+02:00 17 augusti, 2020|Categories: Guider, Tips|0 kommentarer

Lämna en kommentar