Så lyckas du med höstens workshop!

17 aug 2020

Så lyckas du med höstens workshop!

Man kan hålla en workshop på hundratals olika sätt och ofta är det sättet du lägger upp den på som avgör hur nöjda dina deltagare blir. Om den hålls på plats eller digital har inte så stor betydelse. Det viktigaste är att en workshop resulterar i nya insikter, kunskapsdelning och lust att komma vidare. För att lyckas med det krävs planering.

Så, vad är viktigast för en lyckad workshop?

Syfte och mål är, som för all lyckad kommunikation, centrala frågor när du förbereder din workshop. Men det är inte enbart den här typen av frågor som kommer avgöra hur bra din övningen blir. En lyckad workshop hänger på att du lyckas aktivera och engagera deltagarna. Ditt uppdrag är att få dem att tänka i nya banor, hitta inspiration och komma framåt tillsammans.

Här nedan har vi punktat några av våra bästa tips för att få dina kunder eller kollegor att lämna med en välfylld verktygslåda i handen och lust att använda ny kunskap. Lycka till!

1. Sätt rätt workshop-stämning

Att inleda en workshop med att avdramatisera är ingen dum idé. För att deltagarna ska vilja och våga vara aktiva i workshopen är en lättsam och skön stämning viktigare än vad man kan tro. Det finns massvis med övningar som hjälper till att skapa ett rum där deltagarna vågar bidra och känner sig engagerade. Alla ögon är på dig i början, och din energi kommer att smitta av sig. Fundera över syftet med workshopen och fundera igenom vilken ton du vill sätta. Genom att tidigt lägga in en kort övning som gör att alla kommer till tals, kommer att fler vågar släppa loss och delta för att skapa bättre diskussioner. 

2. Innehållet ska fungera för alla 

Ibland har deltagarna olika nivåer av förkunskap i ämnet. Se därför till att innehållet fungerar oavsett kunskapsnivå. Det bästa är att skapa diskussioner och övningar där deltagarna får möjlighet att arbeta själva och ta sig an övningarna utifrån sina förutsättningar. Varva gärna övningar och diskussioner med föreläsning så att tempot blir bra och överraskande. Då minimerar du risken för att någon blir rastlös, samtidigt som du ser till alla får chansen att utveckla tankar utifrån tidigare kunskap och erfarenhet. Dessutom drar du nytta av den samlade kunskapen i gruppen!

3. Början och slutet är viktigast 

Det är i början och slutet som deltagarna är mest mottagliga för ny information. Det är också ofta just början och slutet man tar med sig ut ur rummet efter en föreläsning eller workshop. Att i början tydliggöra syfte och mål med workshopen är avgörande för att alla ska hänga med från start. Du kan inte räkna med att alla är lika förberedda och insatta som du. Att avsluta med reflektion är klokt. Hur många gånger har du inte kastat dig rakt in i mejllådan efter en föreläsning och tappat bort de värdefulla tankar och idéer du hade. Lägg in tid för en reflektionsövning på slutet!

4. Låt kreativiteten flöda

Att ta till knep som att be alla att stå upp, gå in i påhittade roller eller jobba med lekar kan få folk att slappna av och bli mer kreativa. Men det gäller att känna in gruppen, för den typen av övningar passar inte alltid. För att skapa engangemang och tempo i en digital workshop är det klokt att ofta bryta av med olika typer av övningar. Dela upp den större gruppen i flera små, erbjuda digitala kreativa ytor för idéövningar och att se till att alla då och då får ordet. Nya idéer kommer ur nya tankebanor. Försök utmana deltagarna att lämna invanda tankesätt genom övningar som är annorlunda och oväntade. Det här är ännu viktigare i det digitala rummer.

5. Ordning och reda

I det digitala klassrummet blir det ännu viktigare med struktur och tydlighet. var tydlig med vad du förväntar dig, hur workshopen är uppbyggd och hur ni ska kommunicera – får man avbryta och ställa frågor, ska de ställas i chatten eller vill du ha en öppen diskussion under hela övningen? Uppmuntra till att stänga av mobiler, tysta notiser och hålla micken avstängd om man inte pratar. Det kan vara svårt att ställa frågor rakt ut i det digitala klassrummet, ofta är det bättre att ge deltagare ordet. Det gör också att alla blir delaktiga. Om idéer och diskussioner blir för yviga eller ovidkommande, parkera dem och låt dem vila till ett annat tillfälle. Och en sista sak, planera in korta pauser, minst en per timme.

Vill du ha hjälp med att hålla workshop inom skrivande, kommunikation eller marknadsföring, hör av dig till hej@stockholmsskrivbyra.se!