Nischad rekrytering inom kommunikation och marknad

Nischad rekrytering inom kommunikation och marknad

Nischad rekrytering är en nödvändighet för att stärka upp marknadsavdelningen på rätt sätt. När den digitala utvecklingen och konsumenternas beteende förändras krävs ofta ny kraft som kan driva på utvecklingen och komplettera den kompetens som redan finns på marknadsavdelningen.

Nya sätt att arbeta kräver ny kunskap. Stora organisationer kan få svårt att hänga med. Både HR-avdelningar och de stora bemanningsföretagen, kan ha svårt att rekrytera den specialkompetens som marknadsavdelningen behöver. Lösningen är nischade bemannings- och rekryteringsbolag med god kunskap om specifika roller och om den digitala utvecklingen.

Rekrytering av digitala redaktörer, skribenter och kommunikatörer

Vi på Stockholms Skrivbyrå är specialiserade på den digitala kommunikatören och skannar ständigt av marknaden på nya talanger. Vårt stora kontaktnät och insikten om vad som krävs av dagens marknadsförare och kommunikatörer gör att vi är särskilt duktiga på att förse markandsavdelningar och byråer med rätt människor. Oftast rekryterar vi kommunikatörer, innehållsproducenter och kreatörer som förstår de nya förutsättningarna.

Vi kan snabbt tillsätta konsulter för kortare eller begränsade uppdrag och vara delaktiga att se över behov på längre sikt. Tillsammans med vår systerbyrå Knack Rekrytering genomför vi träffsäkra rekryteringar. Vi tar även del i den långsiktiga planeringen av rekrytering och kompetensutveckling av hela marknads- och kommunikationsteam.

Nischad rekrytering kräver kunskap om arbetet som ska göras

Vi har märkt att det krävs praktisk erfarenhet och god kunskap om de roller som ska rekryteras för att verkligen kunna avgöra vem som passar bäst för jobbet. En gedigen behovsanalys och en välformulerad rollbeskrivning är grunden till en lyckad matchning.

Våra copywriters och digitala strateger skapar sedan lockande annonser som sprids i kanaler där rätt kandidater finns. Vårt mål är att en rekrytering även ska innebära en chans att synas och berätta att det går bra. En chans till marknadsföring av både företag och varumärke.

Med egna tester och diskussionsbaserade intervjuer ser vi till att få en tydlig bild av vad kandidaterna har lärt sig under utbildning och tidigare anställningar. Vi är också nyfikna på hur de agerar och reagerar i olika situationer och hur de tar sig an arbetsuppgifter och utmaningar. Både mjuka och hårda värden är viktiga för att göra en bra rekrytering.

Den senaste tiden har vi hjälpt till att rollsätta projekt och sköta rekrytering av copywriters, webbredaktörer, marknadschefer, content managers, digitala redaktörer och andra innehållsproducenter.

Har ni behov av förstärkning i teamet eller vill du diskutera hur en roll ska formas? Kontakta oss  eller besök Knack Rekrytering.