ett pressmeddelande ska innehålla ett antal komponenter