Källspråket är det språk som den befintliga texten är skriven på, och målspråk innebär det språk som texten ska översättas till