Ordet tack – varför har det en sån kraft?

16 jun 2022

Ordet tack – varför har det en sån kraft?

Ordet tack är välanvänt, men knappast slitet. Det är fyra bokstäver som vi kan lägga så mycket tacksamhet och känsla i. Eller strössla omkring oss för att sprida trevnad och god stämning. Kulturellt är det ett viktigt ord som också har förmågan att jämna ut situationer i vardagen där en part står i enklare tacksamhetsskuld till en annan. Får vi gissa finns ordet tack i de allra flesta språk och kulturer världen över, men vad vet vi om vårt ”tack”?

Ordet tack har germanska influenser

Vårt svenska ”tack” har ett germanskt ursprung, och är nära besläktat med både det tyska ordet ”dank” och engelskans ”think” för att tänka. Även kopplingen till ”att tänka” eller ”tanke” finns i svenskan. I den äldsta varianten av svenska språket, runsvenskan, som vi talade runt 1000 år f.Kr. uttalade vi det med ett läspande ljud i början, vilket ännu lever kvar i engelskan.

Folktro som lever kvar

Redan från barnsben får vi lära oss att ”det kostar inget att säga tack”. Det tillhör vanligt hyfs att tacka när man får eller tar emot något. Men enligt gammal svensk folktro fanns det situationer då man ansåg det var rent olämpligt att tacka. Till exempel ansåg man det olycksbringande om man tackade en medicinsk äldre man eller kvinna som utövat sin läkekonst på en. Då skulle arbetet vara ogjort och man skulle behöva dras med åkomman eller besväret även fortsättningsvis. Än i dag undviker många att säga tack när de lyckönskas inför en match, en uppvisning eller en jobbintervju.

Ett litet, magiskt ord

Det lilla magiska ordet, är väldigt viktigt i vår värld. Det är ett ord man kommer långt med. Som turist kan ett kiitos, gracias eller merci öppna dörrar, bli en ingång till något och visa prov på ens goda intentioner. Vi vågar påstå att ibland kan ett tack på det lokala språket vara det enda man egentligen behöver behärska för att visa att man vill väl och är intresserad av den man möter.

Ordet tack påverkar vårt inre

Vi behöver inte resa långt för att känna på ordets kraft. Enligt forskare påverkas vårt inre av att vi använder ordet tack. Studier visar till exempel att medarbetare som får ett tack upplever ökad motivation och större tillfredsställelse. Tänk att ett så litet, och vid första anblicken kanske ganska anspråkslöst, ord kan ha en sådan inneboende kraft och effekt.

Tack för ordet!

Vill du ha hjälp med dina ord?

Vi på Stockholms Skrivbyrå kan det här med ord och vi kan hjälpa dig med produktion av innehåll för digitala kanaler. Hör av dig!

Är du nyfiken på fler ord?