Olika typer av frilansuppdrag

29 jun 2011

Olika typer av frilansuppdrag

Det är så spännande med alla nya frilansuppdrag som kommer in. Under veckan har jag letat copywriter och orginalare för samarbete med en byrå i Stockholm. Egentligen är Stockholms Skivbyrå en leverantör av text i olika former, men eftersom vårt nätverk är stort händer det att vi hjälper företag att hitta frilansar med annan inriktning också.

Frilansuppdrag för nischade kommunikatörer

Sedan jag drog igång skrivbyrån har vi fått in många olika typer av frilansuppdrag. I början trodde jag främst att det skulle handla om rena redaktionella uppdrag och kortare samarbeten vid reklamproduktion och marknadsföringsprojekt, men vi har redan hjälp till med översättningar, transkribering och produktion av handledningar för webb-verktyg. Vi skriver även manus till informationsfilmer och hjälper kommunikations- och reklambyråer med rekrytering. Många uppdrag har krävt skribenter och kommunikatörer med specialkunskaper vilket alltid är roligt!