Översättare eller native copy – vad behöver du?

02 feb 2023

Översättare eller native copy – vad behöver du?

Det är inte sällan vi får in förfrågningar om översättning från nya och existerande uppdragsgivare. Ganska ofta förstår vi snabbt att det inte är just en översättare som behövs. Det riktiga behovet rör istället en native copywriter, snarare än en renodlad översättare. Men vad är skillnaderna mellan en översättare och en native copy? Vi går igenom termerna och förklarar när du ska ta in vilken kompetens!

Källspråk och målspråk

Låt oss börja med att reda ut två termer som ofta används i dessa sammanhang. Källspråk är det språk som texten redan finns skriven på, och målspråk är det språk som texten ska översättas till. Låt säga en engelsk text (källspråket) som ska översättas till svenska (målspråket). När vi ska göra en mer kreativ översättning så pratar vi ofta om att texten ska anpassas till målmarknaden. 

Vad är en översättare?

En auktoriserad översättare är tränad i att göra direkta transfereringar av ett språk till ett annat. Här tas inga friheter att tyda innehållet och omarbeta det till målspråket. Istället förs det över i sin helhet på ett mindre nyanserat, om än väldigt korrekt, sätt. Kanske tänker du som läser att detta låter fullständigt oanvändbart, men faktum är att det i vissa fall är just en översättare du behöver. 

För texter som kräver stor korrekthet även när det överförs till ett annat språk, exempelvis juridiska texter eller viktiga finansiella dokument, är en renodlad översättare att föredra. Annars riskerar du att viktig information går förlorad eller missförstås. 

Vad är en native copy?

Liksom en översättare har en native copy målspråket som sitt modersmål. Det är någon som både skriver från grunden och översätter från ett språk till ett annat, men till skillnad från en översättare arbetar en native copy om texter från källspråket till målspråket på ett friare sätt. 

Här används den ursprungliga texten som ett underlag och en copyöversättning – eller adaption, transkreation och versionering som det ibland också kallas – görs för att säkerställa att texten verkligen når fram på målmarknaden. Exakt vad som ordagrant står i texten är inte fokus – det viktiga är att budskapet kommer fram, rätt målgrupp attraheras och att språket går hem på den lokala marknaden, utan att tonläget går förlorat.

En copyöversättning kräver ofta lite mer

För oss som jobbar med målgruppsanpassat innehåll såsom blogginlägg, kampanj- och webbtexter, sociala medie-inlägg och whitepapers är det alltså oftast en native copy som passar bäst för uppdraget. Inte minst i dessa tider då ett SEO-anpassat innehåll med fokus på användaren är nästintill nödvändigt för att nå fram till rätt mottagare. 

Eftersom en copyöversättning av en text ofta kräver mer av copywritern vad gäller research och målgrupps- och marknadsanpassning, kan du räkna med att det blir lite dyrare än en renodlad översättning. Å andra sidan får du en genomtänkt och anpassad översättning, av en copywriter som dessutom kan hjälpa er skriva annat innehåll från grunden om det också skulle behövas.

Checklista för att välja rätt kompetens

Ibland kommer vi i kontakt med uppdragsgivare som gjort slut med sin gamla översättare eller översättningsbyrå för att de inte är nöjda med det arbete som levererats. Inte sällan handlar det om ett missförstånd kring vad som ska levereras snarare än ett dåligt arbete från översättarens håll. Översättaren är trots allt tränad i att inte sväva ut för långt från ursprungstexten, och därför kan du inte heller förvänta dig en kreativ bearbetning. Så hur ska man då veta om det är en översättare eller native copy som behövs? 

Ställ dig dessa frågor innan du gör din beställning hos oss eller någon annan byrå för att få rätt kompetens direkt:

  1. Är materialet som ska översättas skapat i marknadsföringssyfte?
  2. Finns det fakta som siffror, egennamn, valutor eller annat som måste undersökas och ändras för att texten ska fungera på målspråkets marknad? 
  3. Är det viktigt att materialet anpassas för att attrahera rätt målgrupp?
  4. Är det viktigt att materialet anpassas efter den lokala marknaden? 
  5. Går det bra att frångå den specifika informationen i materialet i översättningen, så länge det generella budskapet kvarstår?
  6. Får översättaren vara kreativ och adaptiv i sin översättning så länge materialet uppnår samma syfte?

Om du svarat ja på någon eller alla av frågorna ovan vill vi hävda att det är en native copywriter du behöver. Fundera också gärna på om det finns annat typ av material som kan underlätta för copyn att utföra sitt uppdrag, exempelvis en ordlista för er specifika verksamhet och bransch, tonlägesmanual för er organisation eller kommunikationsplan om era målgrupper och marknader. Alla dessa dokument kan spara både tid, pengar och resurser när ni tar extern hjälp med innehåll och marknadsföring! 

Vi har både översättare och native copywriters

Även om vi främst arbetar med kreativ copywriting i marknadsföringssyfte, tycker vi att den renodlade översättaren är ovärderlig i vissa uppdrag. Medan andra vill kasta skugga över den traditionella översättaren för att den inte kan anpassa innehåll lika smidigt som en copyöversättare eller native copywriter, värnar vi om alla olika kompetenser. Därför har vi både renodlade översättare och native copywriters i vårt nätverk. 

Våra översättare kan snabbt sätta sig in i text och leverera en översättning som är korrekt och med samma innehåll som i ursprungstexten, medan våra copyöversättare är träffsäkra kameleonter som enkelt kan formulera om innehåll eller ren fakta så att det tilltalar och är relevant för målmarknaden. Oftast bor och arbetar även våra native copys i det land, och mitt i den marknad som nya texten vänder sig till, vilket gör att hen har koll på allt från trender till nyanser i språket.

Önskar du hjälp från en översättare eller native copy, eller vill du bolla behov med oss för att se vad just du behöver? Säg hej till oss på Skrivbyrån så hjälper vi dig vidare!