Sociala medier – service och småprat

24 feb 2013

Sociala medier – service och småprat

I torsdags föreläste Anna Kleinwichs Magnusson från Stockholms Skrivbyrå tillsammans med Gottfried Gemzell, som också är copywriter, på Berghs School of Communication. De pratade om hur företag bäst bygger varumärke och relationer med sina kunder med hjälp av sociala medier. Över 200 personer hade tagit sig till Berghs för att lyssna. Det ser vi som ett tecken på att många företag har behov av att lära sig mer om hur man arbetar smart och effektivt med de verktyg som erbjuds för att lyckas i sociala medier.

Under lång tid innebar marknadsföring envägskommunikation, nu förväntar sig konsumenter direktkontakt med de företag de handlar varor eller tjänster av. Aldrig tidigare har uttrycket ”syns du inte, finns du inte” varit mer relevant. Det räcker inte längre att finnas online, du måste kunna kommunicera där också; fånga upp missnöje, ge bra service och småprata med kunderna.

Det handlar om att bli hittad av rätt människor och att finnas där kunderna finns. Företag har gått under för att de missat vikten av att kommunicera med sina kunder på webben och små företag har vunnit kunder av jättarna, tack vare att de haft en uppdaterad digital närvaro.

För att lyckas i sociala medier krävs

– Insikt om målgrupp och mål.
– Strategi för vilka sociala medier som ska användas.
– Plan för när, hur och av vem kanalerna ska uppdateras.
– Kunskap i att skriva och kommunicera.
– Uthållighet och förmåga att reagera snabbt.

Vill du spetsa din egen eller ditt företags digitala kompetens ytterligare kan vi komma till din arbetsplats och föreläsa eller hålla en workshop om just sociala medier? Under våren kommer Stockholms Skrivbyrå även att erbjuda kurser som rör sociala medier och hur man arbetar med pr online. Mer information om det kommer.