Hur skapar man en persona?

05 dec 2018

Hur skapar man en persona?

Personas är verktyg för att träffa rätt. Idag tampas många marknads- och kommunikationsansvariga med frågorna: vilka pratar vi med och hur ska vi nå dem? Det är inte helt enkelt att hänga med när målgrupper styrs av olika webbvanor, intressen och köpbeteende. För att träffa rätt är det smart att utgå från personas – fiktiva personer som representerar dina olika målgruppssegment – och kommunicera på sätt som passar.

Segmentering – anpassa ditt budskap till en persona

När du vill kommunicera ett budskap vill du gärna nå fler än enbart en typ av person. Samtidigt kan du inte prata med alla på samma sätt, för vem ska då lyssna? Inom din specifika målgrupp får det plats olika kategorier, eller segment. Därför är det smart att dela upp målgruppen i flera grupper, i olika personas. På så sätt kan du anpassa ett och samma budskap, med hjälp av olika tonalitet, språkbruk, längd och format, beroende på vilken persona kommunikationen ska nå. Döp dina personas med namn och låt dem bli levande karaktärer som finns med dig i ditt dagliga marknadsföringsarbete.

Bygg dina egna personas

Att lära känna sin målgrupp är ungefär som att lära känna en ny vän. Eller snarare: en gammal vän. Mest sannolikt har du redan en hel del kunskap och fakta om din målgrupp från enkätformulär, marknads- och kundundersökningar, statistik från din webbtrafik och så vidare. Data och fakta är det viktigaste i sammanhanget, inte bara antaganden och magkänsla. Samtidigt så kommer personbeskrivningar och karaktärskännedom väl till användning i bygget av (fiktiva) personas. Tänk till exempel på tre olika vänner du har – hur skiljer de sig åt i sin karaktär? Vad gillar de/ogillar de? Vilka vanor har de?

Oavsett om du har djuplodande kunskap om målgruppen eller en stor drös data från tidigare kunder – det är bara att sätta igång!

Hårda fakta

Hårda, eller formella, fakta är den mest grundläggande infon om personen du vill nå. Försök få svar på till exempel följande om dina personas:

 • Ålder
 • Yrke
 • Inkomst
 • Bostad/Geografisk plats
 • Familjesituation

Mjuka fakta

Den mjuka, eller funktionella faktan, berör personligheten – vilken sorts karaktär har personan? Undersök din målgrupps:

 • Drivkrafter
 • Frustrationer
 • Vardagsproblem
 • Värderingar/åsikter
 • Drömmar
 • Mål

Om du vill läsa mer om personlighetstyper så är en väl använd modell kring olika personlighetsdrag 16 Personalities.

Personas i content marketing

Idag arbetar de flesta digitala företag med content och inbound marketing. Att analysera dina målgruppers webbvanor, likes (eller dislikes) och feedback kan hjälpa dig att nå långt i din digitala kommunikation. Håll koll på vad som ger klick och visningar i nyhetsbrev. Undersök vilka kanaler som passar målgruppen (Facebook, Instagram, LinkedIn?). Prova så många format som möjligt – video, webbcopy, podcast eller mejlmarknadsföring – och bygg personan efter dina slutsatser. Och glöm absolut aldrig sökmotoroptimeringen!

Hjälp med personas, content marketing och strategi?

På Stockholms Skrivbyrå har vi lärt känna en hel del personas under åren som gått. Vi hjälper gärna till att stifta bekantskap mellan dig och dina nya fiktiva vänner. Vår byrå har lång erfarenhet från digitala strategier och målgruppsanalys. Tveka inte att höra av dig till oss på hej@stockholmsskrivbyra.se!