Inspiration: Workshop på distans – topp eller flopp?

29 apr 2020

Inspiration: Workshop på distans – topp eller flopp?

GS1 Sweden är företaget som utvecklar globala standarder och tjänster, och deras kommunikationsmål är att omvandla komplex information till ett språk som alla kan förstå. Just nu tar de fram en ny webb och en kommunikationsplattform – och Stockholms Skrivbyrå hade äran att få vara med på ett hörn. Den workshop som skulle bli starten för samarbetet och ett sätt att lära känna varann fick, på grund av Corona, flyttas till Microsoft Teams. Hur det gick läser du här, i en intervju med Josephine Wibeck, Team Lead Communication & UX på GS1 Sweden!

Josephine, berätta kort om varför vi skulle hålla workshop?

– Vi ville konkretisera delar i vår kommunikationsplattform och hitta rätt tonläge gentemot vårt breda spann av kunder. Vi behövde komma snabbt framåt eftersom vi har aktiviteter igång som är beroende av gemensam styrning av kommunikation. Vår förväntning var också att insatsen skulle hålla rätt nivå. Vi vill inte skapa en mastodont handbok, utan en enkel guide som ska hjälpa vem som helst i organisationen att kommunicera och skapa innehåll.

Vad var förväntningarna innan workshopen?

– Marknadsavdelningen ville engagera människor från flera olika avdelningar eftersom vi möter olika typer av kunder och därför kommer med olika infallsvinklar. När det gäller att mötas digitalt så förväntade vi oss en tydlig agenda från Stockholms Skrivbyrå vilket är ännu viktigare vid digitala möten. Vår förväntning var också att skrivbyrån skulle styra mötet och anpassa innehållet till målgruppen.

Hur blev online-workshopen med Stockholms Skrivbyrå?

– Den var effektiv och innehöll flera varierande element som höll igång energin och delaktigheten i flera timmar – allt från en crash course i skrivteknik till brainstorming på digital whiteboard.

Vi var en lagom stor arbetsgrupp på sex personer och i vissa moment delade vi upp oss parvis och återanslöt sedan till mötet. Det prickades också in korta pauser vilket man behöver för att hålla koncentrationen.

Vi upplevde att Stockholms Skrivbyrå var mycket kompetenta inom digital mötesledning och kunde lägga mötet på rätt nivå med tydlig outcome precis som i en fysisk workshop. Extra viktigt vid digitala möten är att ha en tydlig agenda och kunna presentera målet med workshopen och det tyckte vi Stockholms Skrivbyrå gjorde på ett föredömligt sätt.

Är ni sugna på att testa något liknande igen?

– Absolut. Digital transformering har aldrig varit mer aktuellt och nu gäller det att våga prova nya vägar för samarbete.

Kort om GS1

GS1-standarder berättar historien om dina produkter – när den tillverkades, vad den innehåller och hur den har transporterats. Dagens konsumenter har tillgång till många informationskanaler. Med GS1-standarder är företagen bättre rustade för att möta konsumenternas ökade krav på mer och bättre information.

Stort tack Josephine och GS1 Sweden för fint samarbete!